Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Trong 02 ngày 27, 28/3/2021, Ban Bí Thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Tu.jpg
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu trung ương
Dự, trực tiếp quán triệt tại điểm cầu Phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị - Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII - Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Ủy viên Bộ Chính trị; ủy viên Ban Bí thư; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; lãnh đạo các ban Đảng Trung ương; Văn phòng Trung ương Đảng; Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng Trung ương; Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương; Hội đồng Lý luận Trung ương; lãnh đạo Văn phòng: Tổng Bí thư, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam; các tổ chức chính trị- xã hội, đoàn thể Trung ương; Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; Đại biểu Quốc hội khóa XIV đang dự kỳ họp lần thứ 11 của Quốc hội; Cán bộ chủ chốt các tỉnh, huyện, cơ sở của 67 tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và trên 959 nghìn cán bộ, đảng viên của 7.439 điểm cầu từ Trung ương đến cơ sở trên toàn quốc. ​
IMG_3326.jpg
IMG_3338.jpg
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Nhà văn hóa trung tâm tỉnh Hà Nam
Dự nghiên cứu, quán triệt tại điểm cầu tỉnh Hà Nam có các đồng chí: Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể của tỉnh; các ban HĐND tỉnh; Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh; 400 đảng viên của Đảng bộ Khối cơ quan tỉnh. Hơn 30 nghìn cán bộ đảng viên dự tại 158 điểm cầu trong tỉnh…
d.c-thuong.jpg
Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư Trung ương phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư Trung ương nhấn mạnh: Quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị, để bảo đảm cho việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đạt kết quả cao, các cấp ủy, tổ chức đảng, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, nhất là người đứng đầu cần nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ. Mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng đề nghị: Ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng phải tập trung xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, dự án, đề án khả thi, sát với điều kiện thực tế, định lượng được kết quả, hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân và sự phát triển mạnh mẽ của mỗi địa phương, đơn vị. Đặc biệt, các cơ quan Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ của mình tập trung nghiên cứu, sớm cụ thể hóa, thể chế hóa nội dung Nghị quyết Đại hội XIII thành đột phá, cơ chế, chính sách để sớm thực thi trong cuộc sống, kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém Đại hội đã chỉ ra. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết Đại hội và việc thực hiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết ở mỗi địa phương, đơn vị, khắc phục triệt để bệnh hình thức, qua loa, đại khái; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong nghiên cứu, học tập, nhất là việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ở mỗi cấp.

Trong buổi sáng ngày 27/3/2021, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị - Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã khái quát, hệ thống lại, nhấn mạnh những điểm mới Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Qua đó, giúp các đơn vị, địa phương, cán bộ, đảng viên hiểu, nắm rõ, giúp triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 Buổi chiều ngày 27/3/2021, hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt chuyên đề: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

tt-Nguyen-xuan-phuc.jpg
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giới thiệu, quán triệt chuyên đề: Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025

Ngày 28/3/2021, hội nghị nghe đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị - Thủ tướng Chính phủ truyền đạt chuyên đề “Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội 10 năm 2021 - 2030 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2021 - 2025"; đồng chí Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị - Tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt chuyên đề “Những nhận thức mới và tư duy mới về Quốc phòng Việt Nam"; đồng chí Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt chuyên đề “Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia".

Thay mặt Ban Tổ chức, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã phát biểu bế mạc hội nghị.

Kết thúc hội nghị trực tuyến toàn quốc, tại điểm cầu Hà Nam, đồng chí Lê Thị Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai những nội dung cơ bản của Kế hoạch số 11-KH/TU, ngày 23/3/2021của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.​