Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 01 năm triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg

Tin theo lĩnh vực Thông tin và truyền thông  
Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 01 năm triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg
Sáng ngày 15/11/2019, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 01 năm triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Ông Mai Tiến Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố…

DSC_3005.jpg
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam

Theo đánh giá của Văn phòng Chính phủ, từ tháng 9/2018 đến nay, thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương tích cực phối hợp triển khai đạt được những kết quả nhất định như: Đáp ứng tốt việc kết nối, liên thông chính thức việc gửi, nhận văn bản điện tử thông qua trục liên thông văn bản quốc gia, với tổng số 163.107 văn bản đã gửi và 488.165 văn bản nhận, từ trung ương đến xã, phường. Qua đó, góp phần giảm đáng kể chi phí gửi, nhận văn bản giấy và thời gian gửi, nhận văn bản giữa các cơ quan nhà nước; thay đổi tác phong, lề lối làm việc và giúp nâng cao năng suất, chất lượng lao động, giảm thời gian xử lý công việc của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương báo cáo sơ bộ về kết quả triển khai thử nghiệm hệ thống Trục liên thông văn bản quốc gia kết nối, liên thông các hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Đồng thời đề nghị Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản, thông tư hướng dẫn liên quan đến việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính và ban hành quy chế quản lý văn bản điện tử mẫu; thành lập bộ phận chuyên môn để kiểm chứng, đánh giá các phần mềm kỹ thuật…

DSC_2996.jpg
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu kết luận hội nghị​

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng biểu dương tinh thần, trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian qua. Đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần nêu cao vai trò của người đứng đầu, văn phòng UBND các cấp, các cán bộ thực thi văn thư, lưu trữ, công nghệ thông tin thay đổi hình thức, đổi mới cải cách trong việc thực hiện tiếp nhận và gửi văn bản điện tử qua hệ thống liên thông trên Trục liên thông văn bản quốc gia; đôn đốc các cơ quan chuyên môn đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện sớm thể chế mà Chính phủ phân công. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) và các doanh nghiệp công nghệ thông tin khác giúp đỡ các địa phương về nền tảng hạ tầng trên cơ sở xã hội hóa. Các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, sử dụng hệ thống thiết bị ứng dụng đảm bảo an toàn nhất và có cơ quan kiểm tra theo chức năng về xuất xứ, thiết bị; quan tâm dành nhân lực, nguồn lực trong việc phục vụ và xây dựng Chính quyền điện tử theo đúng tinh thần của Thủ tướng Chính phủ bắt đầu từ cái nhỏ nhất, hành động nhanh, có tầm nhìn rộng./.