Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xá...

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của Lãnh đạo Tỉnh  
Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”
Sáng ngày 09/8/2022, Bộ Công an phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị - Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số dự và chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Tổ trưởng Tổ công tác  Đề án 06 tỉnh; ông Nguyễn Quốc Hùng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ - Giám đốc Công an tỉnh; ông Nguyễn Đức Vượng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan. Hội nghị cũng được truyền trực tuyến tới điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố…

z3629701187152_08dba0e860505f175d104fa434dbe212.jpg 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Hà Nam

Theo báo cáo, hiện đã hoàn thành 21/25 dịch vụ công thiết yếu thực hiện trên môi trường điện tử, đạt kết quả tích cực. Việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đã mang lại nhiều tiện lợi cho người dân và doanh nghiệp. Điểm nổi bật là, Bộ Công an đã hoàn thành 11/11 dịch vụ công mức độ 3, 4; đồng thời mở rộng thực hiện 187/227 nhóm dịch vụ công khác của lực lượng Công an nhân dân; Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai đăng ký dự thi trực tuyến cho gần 1 triệu thí sinh (đạt tỷ lệ 93,19%), góp phần tiết kiệm chi phí rất lớn, đồng thời hiện nay đang tiếp tục triển khai dịch vụ công trực tuyến “Đăng ký xét tuyển trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2022" trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Về kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các Cơ sở dữ liệu khác, tính đến ngày 31/7/2022, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã triển khai kết nối chính thức đối với một số Cơ sở dữ liệu của 11 bộ, ngành, 04 doanh nghiệp và 14 địa phương.

Đối với ứng dụng thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử, tải khoản định danh điện tử, ngày 18/7/2022, Bộ Công an đã công bố hệ thống Định danh và xác thực điện tử đi vào hoạt động chính thức, là một bước tiến mới, đưa Việt Nam chính thức là một trong những nước có định danh điện tử quốc gia. Đến ngày 31/7/2022, hệ thống đã thu nhận: 6.159.738 hồ sơ và cấp 7.837 tài khoản định danh điện tử cho công dân. Công tác cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử tiếp tục được đẩy mạnh, đến nay đã cấp trên 67 triệu thẻ cho công dân.

Về công tác kiểm tra an ninh, an toàn, khắc phục các lỗ hổng bảo mật trong các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, trong 6 tháng đầu năm 2022, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiến hành kiểm tra an ninh, an toàn thông tin hệ thống công nghệ thông tin của 20 bộ, ngành và 61/63 địa phương. Kết quả đã chỉ ra nhiều lỗ hỗng bảo mật cần khắc phục để bảo đảm an ninh, an toàn khi triển khai kết nối dữ liệu. Các bộ, ngành, địa phương đã khẩn trương khắc phục, đến nay 1.120 bộ, ngành và 28/61 địa phương có hệ thống đáp ứng được các yêu cầu về an ninh an toàn khi kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Còn 33 địa phương chưa đảm bảo điều kiện kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

thutuong.jpg 

​Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ Công an phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của đại biểu tại hội nghị để tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả; rà soát, xây dựng lộ trình những phần việc, thời gian hoàn thành từng nội dung trong Đề án. Bộ Công an phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện trình Chính phủ ban hành Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân và Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử; ban hành Thông tư hướng dẫn trao đổi thông tin, dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các hệ thống thông tin, cơ sở dữu liệu quốc gia, dữ liệu chuyên ngành. Bộ Tư pháp hoàn thiện báo cáo kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Đề án. Các bộ, ngành, địa phương rà soát nội dung, kế hoạch thực hiện, đảm bảo Đề án được triển khai đúng tiến độ; tập trung hoàn thiện các văn bản pháp luật phục vụ triển khai Đề án; đẩy mạnh thực hiện các tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; tiếp tục triển khai nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; đẩy mạnh các ứng dụng phục vụ phát triển công dân số; tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; phát huy tính chủ động, sáng tạo, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp trong thực hiện chuyển đổi số, trong đó có Đề án số 06; thực hiện tốt việc phân cấp, phân quyền, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các bộ, ngành…/.