Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 ngành Kế hoạch và Đầu tư

Tin theo lĩnh vực Kế hoạch, tài chính, ngân sách  
Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 ngành Kế hoạch và Đầu tư
Sáng ngày 28/7/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Ông Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì hội nghị.
​Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có ông Nguyễn Văn Lượng - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan..
IMG_2241.jpg
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam
Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng bởi tác động của dịch bệnh Covid-19 nhưng tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong nước vẫn đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 1,81%, đây là mức tăng thấp nhất của 6 tháng đầu năm trong giai đoạn 2011 - 2020. Tuy nhiên, kết quả này vẫn được coi là thành công bởi nền kinh tế nước ta tiếp tục duy trì tăng trưởng, không rơi vào tình trạng tăng trưởng âm do đại dịch Covid-19. Trước tác động của đại dịch Covid-19, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động theo dõi, phân tích, liên tục đánh giá và dự báo tình hình để kịp thời đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp hiệu quả, tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Bộ đã tập trung, ưu tiên xây dựng, hoàn thiện thể chế, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung những văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý; tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và đầu tư; đề xuất các giải pháp, chính sách nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; khuyến khích khởi nghiệp, sáng tạo, khắc phục ảnh hưởng bởi tác động của đại dịch Covid-19… 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số nội dung: Công tác xây dựng thể chế, pháp luật; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển doanh nghiệp; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; công tác thống kê; xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025; biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và nội dung liên quan đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư… 

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tập trung thực hiện các vấn đề: Nghiên cứu cơ chế, chính sách huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển và đầu tư kinh doanh; nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025); Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ ngày 29/5/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19; xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021 và giai đoạn 2021-2025…

1111111111111111111.jpg
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu kết luận hội nghị​

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao các ý kiến thảo luận, góp ý thẳng thắn, thiết thực của các đại biểu. Để đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của kế hoạch năm 2020, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, ngành trung ương và địa phương cần nhanh chóng quán triệt, triển khai ngay các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Nghị quyết số 84/NQ-CP Chính phủ, trong đó, chú trọng giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020; chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để đón bắt thời cơ, thu hút đầu tư và các nguồn lực bên ngoài từ nhiều quốc gia, khu vực phục vụ phát triển đất nước…/.