Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020

Tin theo lĩnh vực Lao động, thương binh xã hội  
Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020
Sáng ngày 11/12/2020, tại trụ sở Chính phủ, ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị - Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020.

​Cùng dự có ông Vũ Đức Đam - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan trung ương.

Tại điểm cầu Hà Nam có ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Xuân Dưỡng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành…

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 đã đạt được nhiều kết quả, hàng triệu hộ nghèo đã được hỗ trợ sinh kế phát triển đời sống, giảm nghèo bền vững. Tổng nguồn lực được bố trí và huy động thực hiện Chương trình giai đoạn này là trên 93.607 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo cả nước trung bình mỗi năm giảm 1,43%/năm, còn 2,75% vào cuối năm 2020, trong đó có 58% hộ nghèo đã thoát nghèo. Dự tính đến hết năm 2020, thu nhập hộ nghèo tăng 1,6 lần so với năm 2015, vượt chỉ tiêu đề ra là 1,5 lần… Kết quả giảm nghèo đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế, ổn định xã hội; nâng cao vị thế của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế… Việt Nam là một trong 30 quốc gia áp dụng chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công tác giảm nghèo, kết quả chưa thực sự bền vững, tỷ lệ hộ tái nghèo còn trên 04%, hộ nghèo phát sinh tương đối lớn, trung bình giai đoạn bằng 21,8%; chênh lệch giàu nghèo, tiếp cận các dịch vụ cơ bản giữa các vùng, các khu vực dân cư chưa được thu hẹp; nguồn lực thực hiện chính sách còn dàn trải, chưa tập trung; phân bổ vốn của địa phương còn chậm… Một trong số những nguyên nhân tác động đến tồn tại này do những tác động tiêu cực từ thiên tai, dịch bệnh; tỷ lệ bố trí vốn hàng năm chủ yếu đầu tư hạ tầng, vốn hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm cho người nghèo còn thấp…

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững từ trung ương đến địa phương. Sau khi nêu một vấn đề mang tính thành tựu của công cuộc giảm nghèo bền vững, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Giảm nghèo trong thời gian tới là công việc của trí tuệ và trái tim, để thực hiện trách nhiệm của các cấp, các ngành trong thực hiện giảm nghèo bền vững cần nỗ lực quyết tâm, quyết liệt hơn nữa. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, cấp ủy chính quyền các tỉnh, thành phố nghiên cứu Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về giảm nghèo bền vững để thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Nghị định của Chính phủ về đẩy mạnh mục tiêu giảm nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021- 2025 làm cơ sở xác định tỷ lệ nghèo trong chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục đẩy mạnh mục tiêu giảm nghèo phấn đấu vì một Việt Nam không có đói nghèo vào năm 2045; tiếp tục hỗ trợ người nghèo, xây dựng các mô hình giảm nghèo, ưu tiên nguồn lực hỗ trợ công tác giảm nghèo. Các địa phương cần năng động, sáng tạo coi giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy, chính quyền, toàn xã hội; quan tâm công tác truyền thông nhằm khích lệ, động viên, lan tỏa những tấm gương tự lực, tự trọng vươn lên thoát nghèo, xin ra khỏi hộ nghèo…/.