Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Đề án 896

Tin theo lĩnh vực Nội chính  
Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Đề án 896
Sáng ngày 23/4/2021, tại trụ sở Chính phủ diễn ra hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 (Ban Chỉ đạo 896). Ông Trương Hòa Bình - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ  - Trưởng Ban Chỉ đạo 896 chủ trì hội nghị.
Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có ông Nguyễn Đức Vượng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố…
IMG_3702.jpg
IMG_3705.jpg
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam
Báo cáo tại hội nghị cho thấy: Qua 08 năm triển khai Đề án 896, Chính phủ, các bộ, ngành và UBND các địa phương, nhất là Ban Chỉ đạo 896 các cấp đã chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ của Đề án. Mặc dù có một số nhiệm vụ triển khai chậm so với kế hoạch nhưng nhìn tổng thể chung đến nay, 57/57 nhiệm vụ của Đề án 896 đã hoàn thành (đạt 100%). Quá trình triển khai thực hiện Đề án đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, để lại dấu ấn nổi bật, nhất là nhiệm vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và nhiệm vụ rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến giấy tờ công dân. Kết quả của đề án đã tạo nền tảng để nâng cao hiệu quả quản lý dân cư theo hướng hiện đại, triển khai các phương án cải cách hành chính, xây dựng phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Đến nay, trong tổng số 1.934 thủ tục hành chính có yêu cầu thông tin công dân để giải quyết, các bộ, ngành đã đề xuất đơn giản hóa đối với 1.126 thủ tục hành chính, chiếm 58,2%. Trong đó đề xuất bãi bỏ, hủy bỏ 34 thủ tục hành chính; đơn giản hóa trình tự thực hiện đối với 28 thủ tục hành chính; cắt giảm thành phần hồ sơ của 1.042 thủ tục hành chính; sửa nội dung 812 mẫu đơn, 201 tờ khai và đơn giản hóa 22 giấy tờ công dân. Chính phủ đã thông qua 19 nghị quyết đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư trên các lĩnh vực quản lý nhà nước. Bên cạnh đó, nhiệm vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp Căn cước công dân đã được Bộ Công an thực hiện theo đúng tiến độ…
pho-tt.jpg
Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu kết luận hội nghị
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận, biểu dương những thành tích của các bộ, ngành, địa phương, Ban Chỉ đạo Đề án 896 các cấp đạt được trong triển khai thực hiện Đề án 896. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị thời gian tới, Bộ Công an tiếp tục hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất cấp quản lý căn cước công dân đảm bảo dữ liệu chính xác, minh bạch, thống nhất, bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu. Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị định về định danh và xác thực điện tử trình Chính phủ xem xét, ban hành trong quý II/2021 để tạo hành lang pháp lý cho vấn đề danh tính số; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để phổ cập danh tính số cho mọi người dân, tạo nền tảng thúc đẩy kinh tế số, xã hội số. Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thiện việc xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đảm bảo thống nhất với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; ph​ối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc xác định hộ tịch đối với các trường hợp đặc biệt. Các bộ, ngành bám sát tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý của bộ, ngành mình; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các giao dịch dân sự, kinh tế. Đồng thời khẩn trương nghiên cứu, triển khai các ứng dụng để tích hợp vào chíp điện tử trên thẻ căn cước công dân, góp phần thực hiện quản lý ngành, lĩnh vực được phân công. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công an xây dựng phí, lệ phí khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đảm bảo hiệu quả tái đầu tư, duy tu, bảo dưỡng và khai thác dữ liệu. Các bộ, ngành, địa phương đảm bảo các điều kiện tiêu chuẩn ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) để đảm bảo kết nối liên thông giữa các cơ sở dữ liệu chuyên ngành hệ thống thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đẩy mạnh làm việc trên môi trường mạng, chú trọng công tác đào tạo, nâng cao năng lực CNTT, trang bị kỹ năng số cần thiết cho cán bộ nhân viên. Tiếp tục nâng cấp hoàn thiện Cổng dịch vụ công đảm bảo tốt công tác tra cứu, theo dõi, tổng hợp báo cáo tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo thời gian thực. Tập trung nguồn lực triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng các dịch vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể được đề ra tại kế hoạch hàng năm của các bộ, ngành, địa phương. Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa các bộ, ngành để hoàn thiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính. Bộ Công an, Văn phòng Ban Chỉ đạo 896 nghiên cứu tiếp thu hoàn thiện và ký ban hành báo cáo Tổng kết Đề án 896 giai đoạn 2013 - 2020 theo quy định; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xử lý khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.