Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác Lao động, Người có công và Xã hội năm 2021

Tin theo lĩnh vực Lao động, thương binh xã hội  
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác Lao động, Người có công và Xã hội năm 2021
Sáng ngày 11/01/2021, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác Lao động, Người có công và Xã hội năm 2021. Ông Vũ Đức Đam - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị.
IMG_1882.jpg
IMG_1886.jpg
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam
Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có ông Trần Xuân Dưỡng - Tỉnh ủy viên -  Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, các ban, ngành của tỉnh…​

Theo báo cáo của Bộ LĐ-TB&XH, năm 2020, thực hiện "Mục tiêu kép" của Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, Bộ LĐ-TB&XH đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch, đề xuất các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, ổn định an sinh xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 100% các đề án trong chương trình công tác năm 2020 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Hết năm 2020, 99,7% hộ gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú, không còn hộ người có công trong diện hộ nghèo. An sinh xã hội được tăng cường, kịp thời hỗ trợ người dân bị rủi ro trong cuộc sống. Cả nước có trên 01 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong tuổi là 3,61%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 64,5%; tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều giảm còn 2,75%. Cả nước có 78 nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tập trung vào những thị trường có thu nhập cao như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan…

Tuy nhiên, công tác LĐ-TB&XH còn một số tồn tại: Hệ thống thông tin thị trường lao động còn bất cập; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội còn thấp; tỷ lệ thất nghiệp thanh niên còn cao; tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ, ô nhiễm môi trường diễn biến phức tạp; bạo lực trên cơ sở giới, xâm hại trẻ em còn chưa được ngăn chặn và xử lý kịp thời…

Năm 2021, Bộ LĐ-TB&XH đề ra 06 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, trong đó chú trọng thực hiện linh hoạt, hiệu quả "Mục tiêu kép" vừa phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới..

IMG_1893.jpg

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích mà ngành LĐ-TB&XH đạt được trong năm 2020, trong đó phải kể đến những hoạt động giảm nghèo, thực hiện chính sách Người có công,  an sinh xã hội, việc làm và đào tạo nghề trong điều kiện đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp… Phó Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu ngành LĐ-TB&XH tập trung thực hiện các nhiệm vụ quan trọng: Tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách đối với người có công với cách mạng. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển hệ thống an sinh xã hội đa tầng, đa dạng, thống nhất, huy động sự chung tay của toàn xã hội; tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, góp phần đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Đẩy mạnh phát triển kỹ năng nghề theo hướng chuẩn hóa, chuyên môn hóa, hội nhập quốc tế theo khung kỹ năng nghề quốc gia gắn với báo cáo nhu cầu thị trường và phát triển bền vững; tập trung tốt nhất việc đón Tết cổ truyền dân tộc trong tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, phải chăm lo Tết thật tốt cho các đối tượng người nghèo, người cô đơn, người có công với cách mạng. Toàn ngành tập trung hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng xây dựng đề án theo chương trình công tác của Chính phủ, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách, chương trình đề án giải quyết việc làm; tạo cơ hội để mọi người dân có việc làm và cải thiện thu nhập…/.