Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2019

Tin theo lĩnh vực Lao động, thương binh xã hội  
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2019
Sáng ngày 25/12/2019, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2019. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Quốc hội; ông Vũ Đức Đam - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có bà Hà Thị Minh Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Quang Cẩm - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh…

diem-cau-tw.jpg
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu trung ương

Năm 2019, ngành LĐTB&XH đã đạt được kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực, có những mặt tiến bộ hơn so với cùng kỳ năm 2018. Bộ tiếp tục tham mưu ban hành các quyết sách quan trọng về lao động, trong đó tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội (khóa XIV); hoàn thành 100% các đề án trong chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bảo đảm chất lượng, tiến độ. Hoàn thành 03 chỉ tiêu Quốc hội giao, góp phần cùng cả nước hoàn thành thắng lợi 12 chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; các chỉ tiêu của ngành đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Thực hiện đổi mới mạnh mẽ giáo dục nghề nghiệp với nhiều giải pháp đột phá, tăng cường hợp tác giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp; gắn kết công tác đào tạo nghề với thị trường lao động, giải quyết việc làm trong nước và đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Bộ cũng triển khai các giải pháp mở rộng, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo; nỗ lực chăm lo, cải thiện đời sống người có công. Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ được quan tâm chỉ đạo. Ước cả năm tạo việc làm cho trên 1,655 triệu người, đạt 103,5% kế hoạch. Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị khoảng 3,12%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 62%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm 1,3% so với cuối năm 2018, riêng các huyện nghèo giảm gần 5%; 70% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp dưới các hình thức...

toan-canhtt.jpg
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam

Với phương châm "Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả", năm 2020, ngành LĐTB&XH tập trung cho công tác xây dựng thể chế, hoàn thiện hệ thống luật pháp về lao động, người có công và xã hội bảo đảm tính đồng bộ, hiện đại, khả thi và hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với thị trường lao động, tăng nhanh tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ để nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam; tạo lập đầy đủ, đồng bộ các yếu tố và điều kiện cơ bản để thúc đẩy sự phát triển và hoạt động của thị trường lao động; triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện và lành mạnh để thực hiện ngày càng tốt hơn công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đáp ứng tốt hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ về lao động, người có công và xã hội…

25122019p22.jpg
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ghi nhận, biểu dương những kết quả ngành LĐTB&XH đạt được trong năm 2019. Đặc biệt là những đột phá trong xây dựng thể chế, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp và phát triển thị trường lao động, kết nối cung cầu lao động, giải quyết tồn đọng trong xác nhận người có công với cách mạng, công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Năm 2020, ngành LĐTB&XH cần tăng cường phối hợp với các bộ, ngành liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn đào tạo với thị trường; phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tham mưu hoàn thiện thể chế, xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Rà soát, đánh giá thực hiện chính sách an sinh xã hội để đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp. Thực hiện tốt công tác chăm sóc người có công, chăm sóc, bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới, kiên trì mục tiêu giảm nghèo bền vững. Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về lao động, người có công và xã hội. Tuyên truyền, thông tin đầy đủ, kịp thời các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm. Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển ngành dài hạn bảo đảm sự phát triển toàn diện, bền vững, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Trước mắt, tập trung nguồn lực tổ chức tốt công tác chăm lo cho người nghèo dịp Tết…./. ​