Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạ...

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Sáng ngày 16/10/2020, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL). Ông Phan Chí Hiếu - Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị.
Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có ông Bùi Đức Thái - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Tư pháp; lãnh đạo các sở, ban, ngành;​ lãnh đạo phòng tư pháp các huyện, thị xã, thành phố…
985321.jpg
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL và các văn bản liên quan. Theo đó, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL (gọi tắt là Luật năm 2020) được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021.

Luật năm 2020 sửa đổi, bổ sung 68 điều, trong đó sửa đổi, bổ sung 54 điều về nội dung và 14 điều về kỹ thuật của Luật năm 2015. Trong đó tập trung vào các nội dung cơ bản như: Quy định cụ thể hơn cơ chế bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng, ban hành VBQPPL; bổ sung làm rõ quy định về phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quy trình xây dựng, ban hành VBQPPL…

Đồng thời, Luật năm 2020 đã bổ sung một số hình thức văn bản gồm: Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ…

Thẩm quyền ban hành VBQPPL của cấp huyện, cấp xã được sửa đổi theo hướng: Cho phép HĐND cấp huyện ban hành nghị quyết, UBND cấp huyện ban hành quyết định quy phạm pháp luật để thực hiện phân cấp cho chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước cấp dưới; bổ sung trường hợp “Nghị quyết của Quốc hội giao" thì HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã cũng được ban hành VBQPPL.

Ngoài ra, Luật năm 2020 cũng còn có nhiều điểm mới đáng chú ý khác như: Thu hẹp phạm vi loại VBQPPL phải lập đề nghị xây dựng theo quy trình chính sách và quy định cụ thể trình tự, thủ tục lập đề nghị xây dựng, soạn thảo VBQPPL; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phối hợp của các cơ quan trong quá trình thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết; quy định về xây dựng, ban hành VBQPPL theo trình tự, thủ tục rút gọn; quy định thủ tục hành chính trong VBQPPL…

Tại hội nghị, các đơn vị đã lắng nghe nhiều ý kiến trao đổi trong quá trình triển khai thực hiện các bộ luật này tại các bộ, ngành và các tỉnh, thành trong nước. Nhiều vướng mắc trong thực hiện đã được lãnh đạo Bộ và đại diện Vụ trưởng, Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật trao đổi cụ thể.

85234.jpg
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu phát biểu tại hội nghị

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu nhấn mạnh: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Để bảo đảm các quy định mới của Luật số 63/2020/QH14 ngày 18/6/2020 của Quốc hội về sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật được triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất, hiệu quả, cần xây dựng nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL.

Các địa phương cần tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL; tổ chức rà soát các VBQPPL hiện hành liên quan đến luật để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các VBQPPL bảo đảm thi hành hiệu quả luật; tiến hành rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật ở trung ương và địa phương; tổ chức tập huấn chuyên sâu và bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng, ban hành VBQPPL để chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng, ban hành VBQPPL theo quy định mới của luật..../.​