Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số

Tin tức - Sự kiện  
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số
Sáng ngày 25/02/2023, ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị - Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số và phiên họp lần thứ 5 của Ủy ban Quốc gia và Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ, đánh giá kết quả năm 2022 và đề ra nhiệm vụ, giải pháp năm 2023.

DSC_0361.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nam

Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có ông Trương Quốc Huy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh - Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số; lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh; thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh; Tổ Công tác giúp việc Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh; lãnh đạo một  số sở, ngành.

Năm 2022, công tác chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 đã đạt được một số kết quả tích cực trên nhiều mặt về nhận thức và hành động; hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tạo môi trường pháp lý thuận lợi; phát triển hạ tầng số, các nền tảng số, cơ sở dữ liệu quốc gia, nhất là cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; dịch vụ công trực tuyến; an toàn, an ninh thông tin; phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số; phát triển kinh tế số, xã hội số, nhất là nộp thuế điện tử, hóa đơn điện tử, thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt.

 DSC_0376.jpg

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam

Trong 02 tháng đầu năm 2023, chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 tiếp tục được đẩy mạnh: Dịch vụ công trực tuyến tiếp tục được đẩy mạnh gắn với kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đạt những kết quả tích cực, đã có trên 177 triệu hồ sơ xử lý trên Cổng dịch vụ công quốc gia, tăng trên 23 triệu so với cuối năm 2022; thí điểm thành công 02 dịch vụ công liên thông đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí. Các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện, tăng tính kết nối liên thông, chia sẻ, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối, chia sẻ dữ liệu với 13 bộ, ngành, 58 địa phương và 04 doanh nghiệp nhà nước, tăng 01 bộ ngành và 27 địa phương so với cuối năm 2022; đã kết nối và chia sẻ thông tin dữ liệu tổng hợp về dân cư với Trung tâm Thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đã cấp trên 78 triệu thẻ căn cước có gắn chíp điện tử cho công dân, tăng 2 triệu thẻ so với cuối năm 2022. Các nền tảng ứng dụng về công dân số, kinh tế số, xã hội số, chính phủ số tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, có hiệu quả.

DSC_0381.jpg

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, năm 2023, nhiệm vụ chuyển đổi số rất nặng nề nên cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn, tập trung vào một số nội dung trọng tâm như: Cần nâng cao nhận thức về chuyển đổi số đang là xu thế, là phong trào, có tính toàn cầu, mang tính toàn dân, toàn xã hội, vì vậy chúng ta phải đi trước, đi tắt đón đầu trong thực hiện; nắm bắt xu thế của thời đại, kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại; phát triển đột phá về các lĩnh vực công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tổ chức quản lý, quản trị hiện đại, tiên tiến. Nâng cao nhận thức liên quan đến dữ liệu, phải có nhiệm vụ, giải pháp phù hợp khai thác tài nguyên quý dữ liệu dân cư, tạo ra nguồn lực cho sự phát triển chung trong kỷ nguyên số. Phải đổi mới căn bản, toàn diện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, quản trị, điều hành; đổi mới hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; phương thức sống, làm việc của người dân nhằm tăng năng suất lao động, tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, quốc gia, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế. Đổi mới cách làm gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức, cơ quan địa phương, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số các cấp. Thực hiện chuyển đổi số thường xuyên, liên tục ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương trên cơ sở huy động sự tham gia tích cực của toàn dân, toàn xã hội, doanh nghiệp. Thực hiện chuyển đổi số trên các lĩnh vực, ngành nghề nhưng cần có trọng tâm, trọng điểm, dễ làm trước, khó làm sau, thực hiện bài bản, trách tình trạng dàn trải, hình thức, đầu tư lãng phí…

Đồng thời Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và Ban Chỉ đạo chuyển đổi số các bộ, ngành, địa phương khẩn trương ban hành chương trình, kế hoạch chuyển đổi số năm 2023, nhấn mạnh năm quốc gia về dữ liệu số, hoàn thành trong quý I/2023. Hoạt động của Ủy ban quốc gia và Ban Chỉ đạo chuyển đổi số các cấp phải thực chất, lựa chọn chủ đề từng phiên họp; việc xây dựng kế hoạch chuyển đổi số phải rõ người, rõ việc. Đối với các bộ, ngành, địa phương tăng cường nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của chuyển đổi số quốc gia; đẩy mạnh chuyển đổi số các bộ, ngành, địa phương; đẩy mạnh việc chia sẻ thông tin dữ liệu nhằm phục vụ hoạch định chính sách; đẩy mạnh xây dựng, cập nhật liên thông dữ liệu; triển khai các dịch vụ công thiết yếu; hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, số hóa hồ sơ; thường xuyên đánh giá kết quả thông qua mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp; thực hiện nghiêm quy định bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy, tăng cường khai thác thông tin cư trú từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đẩy mạnh thương mại điện tử…/.

Phạm Nga