Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy nâng cao chất lượng cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Tin theo lĩnh vực Chuyển đổi số  
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy nâng cao chất lượng cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến
Chiều ngày 05/6/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cơ quan thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy nâng cao chất lượng cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số dự và chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có ông Nguyễn Đức Vượng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và lãnh đạo tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố…

IMG_0004.jpg 

 IMG_0001.jpg
​Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá Cổng dịch vụ công năm 2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Theo đó, Bộ tiêu chí đánh giá Cổng dịch vụ công bao gồm 03 trụ cột đánh giá với tổng điểm 100, đó là các tiêu chí: Tiêu chí đánh giá chức năng; tiêu chí đánh giá hiệu năng và Tiêu chí đánh giá khả năng truy cập thông tin thuận tiện. Việc đánh giá chất lượng Cổng dịch vụ công bộ, ngành, địa phương được chia thành 05 mức độ (A, B, C, D, E). Bộ tiêu chí đánh giá Cổng dịch vụ công năm 2023 nhằm thực hiện đánh giá các Cổng dịch vụ công của các bộ, ngành, địa phương dưới góc độ người sử dụng. Trên cơ sở Bộ tiêu chí này, Bộ Thông tin và Truyền thông đã khảo sát, giám sát, đo lường chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại 20 bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố. Đây là cơ sở quan trọng để các bộ, ngành, địa phương đánh giá hiện trạng, phân tích những tồn tại, hạn chế, từ đó xác định các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong thời gian tới. 

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, chia sẻ những giải pháp đột phá của địa phương góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến như: Tăng cường kiểm tra, đánh giá, giám sát tại cơ sở; công khai danh mục hồ sơ trực tuyến; thực hiện thí điểm mô hình đại lý dịch vụ công trực tuyến; xây dựng tài khoản công dân số; phát huy hiệu quả hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng góp phần phổ biến kỹ năng chuyển đổi số cho người dân…

IMG_0012.jpg 

​Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: Sau hơn 20 năm triển khai dịch vụ công trực tuyến đã đến lúc cần phải thay đổi căn bản về nhận thức, cách làm, cách tiếp cận theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, dẫn dắt, xây dựng Chính phủ điện tử, tạo cuộc cách mạng chuyển đổi số ở Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện rà soát và lựa chọn các thủ tục hành chính đủ điều kiện đảm bảo triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần theo đúng quy định; khẩn trương rà soát lại các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, ưu tiên 25 dịch vụ công thiết yếu, có nhiều người sử dụng để thực hiện đơn giản hóa, tái cấu trúc lại quy trình thực hiện, lược bỏ các bước trung gian không cần thiết; đẩy mạnh triển khai việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng, góp phần tăng tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đa dạng và nâng cao chất lượng các kênh tương tác, hỗ trợ người dân... Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo về Bộ Thông tin và Truyền thông để được tiếp nhận, hỗ trợ xử lý kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số quốc gia./.

Thúy Anh