Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019

Tin theo lĩnh vực Kế hoạch, tài chính, ngân sách  
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019
Sáng ngày 26/9/2019, tỉnh Hà Nam tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019. Ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị - Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo, các sở, ngành liên quan…

tai-diem-cau-ha-nam-sua.jpg

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam

Báo cáo thực hiện phân bổ, kết quả giải ngân và đề xuất các giải pháp thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy: Tổng số vốn ngân sách kế hoạch 2019 đã được giao là 294.219 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, tình hình thanh toán vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ của các địa phương đạt tỷ lệ 32,85%. Tỷ lệ giải ngân cao trên 50% có 13 địa phương, dưới 30% có 16 địa phương. Phân theo nguồn vốn có 3/5 nguồn vốn có tỷ lệ giải ngân thấp là vốn trái phiếu Chính phủ, vốn nước ngoài ODA, vốn ngân sách trung ương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia.

Tại Hà Nam, kết quả giải ngân vốn trung các dự án trong kế hoạch đầu tư công 2019: Đến ngày 15/9/2019, Hà Nam đã giải ngân 218.107 triệu đồng, bằng 26% kế hoạch vốn trung ương giao, 38% kế hoạch địa phương giao. Vốn trung ương bổ sung từ nguồn dự phòng ngân sách, giải ngân đạt 11% kế hoạch vốn đã giao. Đối với vốn ngân sách địa phương: Đến hết ngày 15/9/2019, đã giải ngân đạt 60,6% kế hoạch vốn. Hà Nam cũng kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm giao vốn cho các dự án còn lại, đặc biệt điều chỉnh kế hoạch vốn ODA, chỉ đạo các chủ đầu tư dự án khởi công mới năm 2019 hoàn tất các thủ tục đầu tư để thực hiện dự án và sớm giải ngân trong năm 2019.

Thảo luận tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành đã làm rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng giải ngân vốn đầu tư công chậm do: Tâm lý chủ quan của một số địa phương về việc kéo dài thời hạn giải ngân vốn đầu tư công, vương mắc vốn các dự án ODA, sự phối hợp giữa chủ đầu tư và Ban quản lý Dự án chưa chặt chẽ, phân cấp, phân quyền, ủy quyền còn chưa rõ ràng, công tác chuẩn bị hồ sơ mời thầu, đấu thầu và đền bù giải phóng mặt bằng, bố trí vốn đối ứng. Từ đó các ý kiến của các địa phương cũng đề xuất với Chính phủ một số giải pháp, kinh nghiệm thực hiện giải ngân vốn đầu tư công: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, cho phép địa phương bố trí vốn đề bù giải phóng mặt bằng để chủ động thực hiện các dự án đúng tiến độ, xác định giải pháp cụ thể đối với từng dự án, giao vốn kịp thời gắn với tăng cường kiểm tra, đôn đốc trong quá trình thực hiện, lựa chọn nhà thầu đủ năng lực, tăng cường công tác thông tin phối hợp, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Ý kiến của các Phó Thủ tướng Chính phủ cho rằng: Giải ngân vốn đầu tư công sẽ tạo ra sự tăng trưởng bứt phá, song tình trạng giải ngân vốn chậm đã diễn ra tại nhiều địa phương. Để khắc phục tình trạng này, các bộ, ngành cần chủ động làm tốt công tác thu hút đầu tư, đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, chọn nhà thầu thi công các dự án đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng; đẩy mạnh phân công, phân cấp, phân quyền và ủy quyền. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm hoàn thành 6 Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Đầu tư công, hoàn thiện hồ sơ giao vốn còn lại, cắt giảm vốn tại các địa phương không giải ngân được hoặc chậm giải ngân; triển khai phương án phân bổ vốn 2020.

ong-phuc-sua.jpg

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Đầu tư công là nguồn lực quan trọng cho phát triển, do đó các ngành cần coi đó là nhiệm vụ chính trị tập trung thực hiện. Các bộ, ngành, địa phương cần nhận thức sâu sắc, cần thiết kỷ luật những cán bộ tham nhũng, lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản, phấn đấu tối đa giải ngân hết số vốn Chính phủ giao. Chủ tịch UBND tỉnh cần trực tiếp chỉ đạo việc giải ngân vốn đầu tư công tại địa phương, thi công các công trình trọng điểm không để chậm trễ, kéo dài ảnh hưởng cuộc sống dân sinh; tăng cường phối hợp giải quyết vướng mắc việc giải ngân vốn đầu tư công.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu: Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tháo gỡ kịp thời những khó khăn về thủ tục pháp lý, báo cáo Thủ tướng giao hết vốn đầu tư Trung ương 2019 để điều chỉnh kế hoạch vốn. Bộ Tài chính tiếp tục rà soát đơn giản hóa thủ tục giải ngân, xây dựng chế tài xử phạt nghiêm minh đối với việc vi phạm giải ngân vốn. Bộ Xây dựng rà soát các thủ tục: Thẩm tra, cấp giấy phép xây dựng, phân cấp cho địa phương chủ động triển khai. Các  bộ, ngành, địa phương báo cáo việc chậm trễ giao vốn đầu tư để Chính phủ có hướng điều chỉnh. Việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 2019 thực hiện theo cơ chế phân cấp. Các bộ, ngành, địa phương được phép điều chỉnh kế hoạch vốn các dự án giải ngân chậm đảm bảo không vượt kế hoạch được giao, kịp thời kiến nghị, giải quyết vướng mắc giao vốn đầu tư công, chuẩn bị chủ động cho kế hoạch giao vốn 2020 và giai đoạn 2021 - 2025./.