Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Tin theo lĩnh vực Giáo dục  
Hội nghị trực tuyến tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ
Sáng ngày 11/5/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”. Ông Nguyễn Kim Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chủ trì hội nghị.
gd-1620713444680.jpg
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ GD&ĐT
Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Nam có ông Trần Xuân Dưỡng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành…​​
IMG_4143.jpg
IMG_4147.jpg
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Nam

Theo báo cáo tại hội nghị: Sau 05 năm triển khai thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính, công tác phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trên địa bàn cả nước được tăng cường và ngày càng đi vào chiều sâu. Các bộ, ngành đã triển khai nhiều văn bản chỉ đạo, giải pháp thực hiện và ký kết các chương trình phối hợp với nội dung thiết thực. Hoạt động tuyên truyền được đẩy mạnh với hình thức, nội dung phong phú, sinh động, được triển khai mạnh mẽ ở các cấp học và trong hoạt động của tổ chức Đoàn, Đội, Hội theo hướng phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của từng đối tượng, khu vực đặc thù, mang lại hiệu quả và tính lan tỏa trong cộng đồng, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên, nhi đồng tham gia.

Trong giai đoạn 2015- 2020, cả nước đã có hơn 02 triệu đoàn viên thanh niên và học sinh, sinh viên được kết nạp đảng; 100% cán bộ, giáo viên, thanh niên, học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục được tuyên truyền, học tập, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các cơ sở giáo dục đã xây dựng và thực hiện đúng quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học. Đội ngũ làm công tác Đoàn, Hội, Đội, giáo viên dạy môn Đạo đức, Giáo dục công dân thường xuyên được bồi dưỡng để nâng cao trình độ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội ngày càng được tăng cường, giúp nâng cao hiệu quả của việc triển khai thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong thực tiễn. Qua đánh giá, 100% các chỉ tiêu của Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã cơ bản được hoàn thành.

Giai đoạn 2020 - 2025, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ được xác định tập trung ở một số nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp, ngành, gia đình, nhà trường, cộng đồng và xã hội; nhân rộng các điển hình tiên tiến và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nội dung học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết của Đảng, giáo dục kiến thức pháp luật; phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc triển khai các mô hình giáo dục lý tưởng, đạo đức cho thế hệ trẻ; tăng cường cơ sở vật chất và đảm bảo thiết chế tổ chức các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ…

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận chia sẻ nhiều nội dung thiết thực. Đồng thời, đề xuất nhiều ý kiến, đưa ra các  giải pháp thực hiện hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên và học sinh, sinh viên trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đã đánh giá cao công tác phối hợp giữa các đơn vị trong việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ  một cách hiệu quả, tổ chức các hoạt động thiết thực, đạt được những thành tích xuất sắc. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đề nghị các cấp, ngành trong giai đoạn tới cần tiếp tục đẩy mạnh làm tốt hơn nữa công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; cần có sự thay đổi nhanh về cả nhận thức, hành động, quy mô và chiều sâu công tác này, đồng thời đưa vào chương trình hành động của các bộ, ngành, địa phương khi thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng; tăng cường giáo dục ý thức pháp luật của thế hệ trẻ; phải nhận diện, kiến tạo thêm các giá trị đạo đức, lối sống mới, tích cực phấn đấu xây dựng thế hệ trẻ có lối sống, lý tưởng sống lành mạnh, phẩm chất đạo đức tốt. 

Tại hội nghị, đã có 48 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg giai đoạn 2015-2020 đã được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen./.