Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai nhiệm vụ thời g...

Tin theo lĩnh vực Nông, lâm nghiệp và thủy lợi  
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai nhiệm vụ thời gian tới
Sáng ngày 20/6/2019, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai (PCTT) đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác PCTT và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị - Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố…

IMG_1924.jpg

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT, năm 2018 tại Việt Nam thiên tai không diễn ra dồn dập và khốc liệt như năm 2017 nhưng vẫn là năm có nhiều thiên tai lớn cùng những yếu tố cực đoan, dị thường diễn ra trên khắp các vùng miền trên cả nước với 16/21 hình thái thiên tai, cụ thể có: 14 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, 212 trận dông, lốc sét; 15 trận lũ quét, sạt lở đất lớn; 09 đợt gió mạnh trên biển; 04 đợt rét đậm, rét hại, 11 đợt nắng nóng, 23 đợt không khí lạnh; 30 đợt mưa lớn trên diện rộng… làm nhiều người chết và mất tích. Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính gần 20.000 tỷ đồng.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT trong các trận thiên tai lớn, cùng với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp tại Nghị quyết số 76/NQ-CP, ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác PCTT (NQ 76) của các bộ, ngành, địa phương, người dân nên công tác PCTT đã được triển khai đồng bộ, nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Kết quả nổi bật: Chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở và người dân được cung cấp thường xuyên thông tin về dự báo, cảnh báo, hướng dẫn kỹ thuật ứng phó; nhiều nơi được đào tạo, tập huấn, diễn tập nên nhận thức đầy đủ hơn từ công tác phòng ngừa đến ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Các hoạt động thông tin, truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng được đẩy mạnh và có nhiều cải tiến với nhiều hình thức phong phú, hiệu quả. Cơ quan thường trực từ trung ương đến địa phương thường xuyên tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi sát diễn biến thời tiết nguy hiểm trong nước, quốc tế và khu vực để chủ động chỉ đạo sớm, bám sát thực tiễn, đặc biệt đối với 02 loại hình bão và lũ. Chính quyền và nhân dân vùng thiên tai đã chủ động tái thiết, phục hồi nhanh chóng, ổn định cuộc sống, góp phần duy trì tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2018 đã huy động 362.426 lượt cán bộ, chiến sỹ quân đội, công an, dân quân tự vệ và các lực lượng khác: Xử lý trên 1.200 vụ, cứu được 1.560 người, 88 phương tiện; kêu gọi và thông tin cho trên 3.680.000 lượt người, trên 804.000 lượt phương tiện kịp thời biết thông tin về bão, áp thấp nhiệt đới; giúp dân chằng chống trên 265.000 nhà; hỗ trợ sơ tán 137.734 hộ, 681.265 người trong vùng thiên tai đến nơi an toàn. Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ 9.461 tỷ đồng từ dự phòng ngân sách trung ương, huy động 36 triệu USD từ nguồn ODA; hỗ trợ 5.705 tấn gạo cứu đói, 1.234 tấn hạt giống các loại cùng nhiều hỗ trợ khác của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Đặc biệt, các bộ, ngành và địa phương đã có chuyển biến về nhận thức và bước đầu quan tâm đến nội dung lồng ghép PCTT vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, coi đây là yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng để phát triển ổn định, bền vững.

Năm 2019, công tác PCTT tập trung vào các giải pháp trọng tâm: Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách làm cơ sở tổ chức triển khai, thực thi đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả công tác PCTT. Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, trang thiết bị phục vụ công tác PCTT. Tập trung nguồn lực cho công tác PCTT. Nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cộng đồng, giảm thiểu rủi ro thiên tai. Nghiên cứu, ứng dụng hiệu quả của khoa học công nghệ và tăng cường hợp tác quốc tế.

tt1.jpg

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến công tác PCTT. Tinh thần của hội nghị lần này là chủ động hơn, kịp thời hơn, hiệu quả hơn trong công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Năm 2019, các cấp, các ngành, các địa phương cần làm tốt nhiệm vụ: Khẩn trương kiện toàn cơ quan chỉ đạo, chỉ huy PCTT các cấp, phân công rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng thành viên; rà soát, cập nhật, hoàn thiện phương án ứng phó với thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tránh tình trạng bị động, lúng túng do tình huống bất lợi gây ra; tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hướng dẫn kỹ năng về PCTT cho người dân, cộng đồng thông qua tập huấn, đào tạo. Nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo thiên tai đảm bảo, kịp thời, chính xác hơn; nâng cao khả năng chống chịu PCTT của các công trình thủy lợi; nâng cao năng lực tham mưu, chỉ đạo, điều hành, hiệu lực, hiệu quả của cả hệ thống từ trung ương đến địa phương; hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả, đặc biệt xây dựng đội ngũ làm công tác tham mưu, chỉ đạo công tác PCTT chuyên nghiệp, chủ động; ưu tiên bố trí nguồn lực từ ngân sách, đồng thời có chính sách huy động phù hợp các nguồn lực cho công tác PCTT và tìm kiếm cứu nạn; đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, tăng cường hợp tác quốc tế về PCTT …/.