Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến tổng kết đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 61- KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư T...

Tin theo lĩnh vực Nông, lâm nghiệp và thủy lợi  
Hội nghị trực tuyến tổng kết đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 61- KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ
Chiều ngày 12/12/2020, tại trụ sở Chính phủ, ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị - Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân giai đoạn 2010 - 2020” (gọi tắt là Đề án 61) và Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020.

IMG_1270.jpg

IMG_1276.jpg

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam

Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có ông Nguyễn Đức Vượng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh…

10 năm qua, các tỉnh, thành phố trong cả nước đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Đề án 61 và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Điển hình là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp đỡ nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, phát triển mạnh mẽ. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Đề án 61, hằng năm, trên 3,6 triệu hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp (đạt 138,4% so với mục tiêu Đề án). Chất lượng phong trào được nâng lên với trên 2,2 triệu hộ có thu nhập từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng, trên 775 nghìn hộ có thu nhập từ 200 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng, trên 505 nghìn hộ thu nhập từ 300 triệu đến 1 tỷ đồng, hơn 27.000 hộ thu nhập trên 1 tỷ đồng...

Các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp đã giúp trên 220 nghìn hộ nghèo về vật tư nông nghiệp, ngày công lao động và tiêu thụ sản phẩm, tạo việc làm tại chỗ cho hơn 11 triệu lao động, giúp cho hơn 1 triệu hộ nghèo có thêm nguồn lực để phát triển sản xuất. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm nhanh, bình quân hàng năm giảm 1,5%, ước hết năm 2020 còn dưới 3%. Thông qua các hoạt động này đã giúp nông dân có vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống; đồng thời góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Hội nông dân các cấp trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới.

Hệ thống Quỹ hỗ trợ nông dân được kiện toàn ở 3 cấp và trong 10 năm Chính phủ đã cấp bổ sung 660 tỷ đồng vào Quỹ, nâng tổng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp đến nay đạt trên 3.600 tỷ đồng; giúp trên 568 nghìn lượt hộ nông dân tham gia các dự án nhóm hộ xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh.

thu-tuong-cp.jpg
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kết luận hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội Nông dân các cấp trong thực hiện Đề án 61 và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng  Chính phủ đề nghị: Các bộ, ngành, địa phương cần tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đồng thời, có những chính sách hỗ trợ kịp thời trong phát triển nông nghiệp để nâng cao mức sống cho nông dân tiến tới xóa nghèo ở khu vực vùng nông thôn, miền núi. Lãnh đạo có hiệu quả, sát hơn nữa Kết luận của Ban Bí thư, trong đó tập trung xây dựng phát triển nền nông nghiệp, nông dân, nông thôn hiện đại và xây dựng một lớp nông dân mới, có khoa học công nghệ, nắm chắc kinh tế số và đổi mới tư duy, cách làm, có kỹ năng sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản xuất nông nghiệp, từ đó hướng tới xây dựng nông thôn mới bền vững và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước.  

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Hội Nông dân Việt Nam cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để phát huy vai trò, vị trí của Hội. Trong đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có tư duy sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết với công tác của Hội, đáp ứng yêu cầu là trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân. Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực mà Đảng và Nhà nước đã giao cho Hội, có trách nhiệm vận động các thành phần kinh tế đóng góp xây dựng nông nghiệp, nông thôn phát triển nhanh, bền vững…./.