Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến tổng kết một năm triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Tin theo lĩnh vực Giáo dục  
Hội nghị trực tuyến tổng kết một năm triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
Sáng ngày 20/8/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết một năm triển khai thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Ông Nguyễn Kim Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội chủ trì hội nghị.
Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có ông Trần Xuân Dưỡng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phạm Hùng Thắng - Tỉnh ủy viên - Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố…
toan-canh.jpg
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam

Triển khai chương trình trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng tất cả các tỉnh, thành phố đều đã khắc phục khó khăn, tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất trường lớp, đội ngũ giáo viên tập trung cho chương trình mới. 100% trường tiểu học ưu tiên thực hiện đảm bảo tỷ lệ 01 phòng học/lớp, cơ sở vật chất, đảm bảo tỷ lệ giáo viên/lớp và cơ cấu giáo viên để thực hiện dạy học và hoạt động giáo dục bắt buộc theo quy định. 100% học sinh lớp 1 được học 2 buổi/ngày, mỗi ngày bố trí không quá 7 tiết học, mỗi tiết 35 phút. Các nhà trường đã chú trọng đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học theo hướng phát huy tính chủ động, linh hoạt của nhà trường và năng lực tự chủ, sáng tạo của tổ chuyên môn. Giáo viên khai thác, sử dụng sách giáo khoa, các nguồn học liệu, thiết bị dạy học hiệu quả, phù hợp với thực tiễn. Kết quả đánh giá cuối năm học 2020 - 2021 cho thấy tất cả các trường tiểu học đã hoàn thành chương trình theo đúng kế hoạch, chất lượng học sinh lớp 1 đảm bảo theo chuẩn đầu ra, trong đó có một số mặt nổi trội hơn so với chương trình hiện hành như: Học sinh mạnh dạn tự tin hơn, biết nêu quan điểm qua tiết học và cơ bản đã đọc thông, viết thạo ngay trong học kỳ 1, kỹ năng này được củng cố tăng cường bền vững ở học kỳ 2.

Tại hội nghị, các tỉnh, thành phố đã đưa ra một số đề xuất, kiến nghị về vấn đề cân đối, bố trí hỗ trợ nguồn ngân sách đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên để đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

bo-truong.jpg
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn ghi nhận những kết quả sau một năm triển khai chương trình giáo dục phổ thông . Để tiếp tục triển khai chương trình đổi mới ở các bước tiếp theo đối với lớp 1, lớp 2 và 6, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho biết sẽ tiếp tục quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về quá trình đổi mới giáo dục phổ thông, tăng cường công tác truyền thông giúp xã hội, Nhân dân hiểu và đồng thuận, đồng hành với ngành trong quá trình triển khai chương trình; tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành trung ương và địa phương rà soát, đánh giá để tham mưu Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách, tập trung chuẩn bị về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và những điều kiện đáp ứng thực hiện hiệu quả đổi mới chươ​ng trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Đề nghị các địa phương rà soát, sắp xếp mạng lưới trường học, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất hiện có, xác định nhu cầu xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo phòng học, trong đó ưu tiên bảo đảm 1 lớp/phòng cho cấp tiểu học. Đồng thời, đẩy mạnh công tác xã hội hóa sách giáo khoa, tạo cơ chế cạnh tranh lành mạnh nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và mở rộng đối tượng được hưởng ưu đãi, trợ cấp hoặc miễn phí sử dụng sách giáo khoa, tài liệu học tập…/.