Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến vai trò, hiệu quả của tín dụng chính sách về giảm nghèo bền vững

Tin theo lĩnh vực Lao động, thương binh xã hội  
Hội nghị trực tuyến vai trò, hiệu quả của tín dụng chính sách về giảm nghèo bền vững
Sáng ngày 23/9/2019, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc “Vai trò, hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững”. Ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có bà Hà Thị Minh Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Mạnh Tiến - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; lãnh đạo một số sở, ngành, UBND các huyện, thành phố…

IMG_0003.jpg

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam

Sau gần 05 năm triển khai thực hiện, Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội đã phát huy hiệu lực, hiệu quả trên phạm vi toàn quốc, có tác động tích cực đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Đến ngày 31/8/2019, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 199.823 tỷ đồng, tăng 57.295 tỷ đồng (tăng 40,2%) so với ngày 31/12/2015, tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân hàng năm đạt 9,7%, với gần 6,6 triệu khách hàng còn dư nợ. Vốn tín dụng chính sách xã hội đã được đầu tư đến 100% xã, phường, thị trấn trên toàn quốc, trong đó tập trung ưu tiên cho vay khu vực dân tộc thiểu số và miền núi, vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới và đối tượng hộ nghèo. Trong giai đoạn từ 2016 đến ngày 31/8/2019, đã có gần 08 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội với doanh số cho vay đạt 221.693 tỷ đồng, góp phần giúp trên 1,4 triệu lượt hộ vượt qua ngưỡng nghèo, thu hút tạo việc làm cho trên 775 nghìn lao động, gần 200 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, xây dựng gần 4,9 triệu công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, trên 108 nghìn căn nhà ở cho hộ nghèo…

 Tại hội nghị, các tổ chức chính trị, xã hội, tỉnh, thành phố, huyện, tổ nhóm vay vốn đánh giá về hiệu quả tín dụng chính sách thời gian qua. Nhiều đại biểu kiến nghị đề xuất các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung sửa đổi cho phù hợp một số vấn đề, đảm bảo thực hiện có hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trong thời gian tới theo hướng tạo cơ hội để người nghèo có việc làm, có thu nhập, tham gia chuỗi giá trị, tiếp cận đầy đủ hơn các dịch vụ xã hội cơ bản.

45623.jpg

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu kết luận hội nghị

 Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương trong toàn quốc đã tích cực vào cuộc triển khai thực hiện vai trò, hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đề nghị cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng các cấp tiếp tục tập trung triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW; nâng cao vai trò, trách nhiệm và hoạt động của cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội; tăng cường bổ sung nguồn vốn địa phương để ủy thác cho vay đối với người nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn, tạo thuận lợi cho các hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới ngày càng hiệu quả; tập trung thống nhất chức năng tín dụng chính sách từ các ngân hàng thương mại sang ngân hàng chính sách xã hội; phát triển ngân hàng chính sách xã hội thành tổ chức có khả năng tự chủ và phát triển ổn định lâu dài; nghiên cứu mở rộng đối tượng vay vốn chương trình học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; nâng thời hạn cho vay tối đa của chương trình tín dụng hộ mới thoát nghèo lên 10 năm. Phó Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Ngân hàng Chính sách xã hội tập hợp các kiến nghị, ý kiến của đại biểu tại hội nghị nhằm hoàn thiện báo cáo để phục vụ công tác tổng kết 05 năm vai trò và hiệu quả của tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trong năm tới./.