Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến về Chỉ số cải cách hành chính năm 2020

Tin theo lĩnh vực Nội chính  
Hội nghị trực tuyến về Chỉ số cải cách hành chính năm 2020
Chiều ngày 24/6/2021, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020 và Chỉ số CCHC năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trưởng BCĐ CCHC của Chính phủ Trương Hòa Bình  chủ trì hội nghị.
tu.jpg
Chủ tọa điều hành hội nghị tại điểm cầu Trung ương
Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Nam có ông  Trần Xuân Dưỡng, -Tỉnh ủy viên - Phó Chủ ​tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành…
7544.jpg
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam

Năm 2020, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều nỗ lực, đổi mới trong chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ CCHC nhằm kịp thời ứng phó với những khó khăn, thách thức và những ảnh hưởng nghiêm trọng do đại dịch Covid-19, góp phần thực hiện thành công “mục tiêu kép" là vừa phòng, chống dịch và phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Chính phủ đã ban hành và chỉ đạo thực hiện nhiều chính sách, giải pháp cấp bách để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư; đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp. Các địa phương đã triển khai nhiều biện pháp cụ thể, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn tại địa phương, giúp kết quả CCHC trong năm 2020 có nhiều chuyển biến rõ nét. Kết quả chỉ số CCHC: Trong số 17 bộ, cơ quan ngang bộ có 3 đơn vị ở nhóm thứ nhất với tổng điểm đạt trên 90 là Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp; 14 bộ, cơ quan ngang bộ ở nhóm thứ hai với tổng điểm từ trên 80 đến dưới 90. Trong số 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, có 2 địa phương ở nhóm A là tỉnh Quảng Ninh và Thành phố Hải Phòng với tổng điểm trên 90; nhóm B có 56 tỉnh, thành với tổng điểm từ 80 đến dưới 90; nhóm C có 5 tỉnh với kết quả dưới 80 điểm là: Bắc Kạn, Ninh Thuận, Kiên Giang, Phú Yên và Quảng Ngãi. Tỉnh Hà Nam nằm ở nhóm B với 83,45 điểm, xếp thứ 43/63 tỉnh, thành trong cả nước. Về kết quả chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên thuộc nhóm tỉnh, thành phố có chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức cao nhất cả nước. Bình Thuận, Đắk Lắk, Cao Bằng, Quảng Ngãi, Kiên Giang là những tỉnh có chỉ số hài lòng thấp nhất. Tỉnh Hà Nam xếp vị trí thứ 18/63 tỉnh, thành phố về chỉ số này.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Trưởng BCĐ CCHC của Chính phủ đánh giá cao kết quả đạt được về sự phục vụ hành chính năm 2020 và Chỉ số CCHC năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố. Để nâng cao chỉ số CCHC năm 2020 và sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với các cơ quan hành chính nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu: Các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần rà soát, ban hành chương trình, kế hoạch và các giải pháp cụ thể để tổ chức triển khai có hiệu quả công tác CCHC thuộc phạm vi, địa bàn quản lý; tập trung ưu tiên nguồn lực để thực hiện một số giải pháp cấp bách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19. Thường xuyên rà soát, tăng cường đổi mới, sáng tạo và mạnh dạn triển khai thí điểm, nhân rộng các mô hình cải cách mới, có tính đột phá để kịp thời tháo gỡ rào cản thể chế, cơ chế, chính sách, giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành, theo dõi, đánh giá và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ CCHC. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa, nội dung và kết quả CCHC. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng nâng cao tính đồng bộ, tính thống nhất và bảo đảm tính khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC… nhằm tạo những điều kiện tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp thực hiện các giao dịch hành chính, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội./.