Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến về vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số

Tin theo lĩnh vực Chuyển đổi số  
Hội nghị trực tuyến về vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số
Sáng ngày 30/3/2023, tại hội trường UBND tỉnh, UBND tỉnh Hà Nam phối hợp với Tập đoàn FPT tổ chức hội nghị trực tuyến về vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số

DSC_1392.jpg

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu hội trường UBND tỉnh

Dự hội nghị tại điểm cầu hội trường UBND tỉnh có ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo: HĐND tỉnh, UBND tỉnh; lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh… Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới các huyện, thị xã, thành phố.

DSC_1396.jpg 

Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trương Quốc Huy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trương Quốc Huy nhấn mạnh: Hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn hiện nay khi tỉnh Hà Nam đang cùng với các tỉnh trong cả nước thực hiện mục tiêu chuyển đổi số quốc gia theo chỉ đạo của Chính phủ. Chuyển đổi số là xu thế tất yếu của sự phát triển. Trên cơ sở đó, ngày 25/4/2022, Tỉnh ủy Hà Nam ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TU về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1516/QĐ-UBND, ngày 09/8/2022 phê duyệt Đề án Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tỉnh Hà Nam đã đẩy mạnh triển khai Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn, kết quả cấp thẻ căn cước công dân đứng thứ nhất toàn quốc, đứng thứ hai về kích hoạt tài khoản định danh điện tử; số hóa tàng thư hồ sơ hộ khẩu, hoàn thành đạt 98,2%; triển khai hiệu quả 25 dịch vụ công thiết yếu của Đề án 06; triển khai thí điểm 02 dịch vụ công liên thông: Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng... Trên cơ sở thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số đến năm 2025 giữa UBND tỉnh Hà Nam và Tập đoàn FPT, kinh nghiệm triển khai chuyển đổi số tại các địa phương của Tập đoàn FPT, tỉnh Hà Nam mong muốn Tập đoàn FPT chia sẻ, định hướng giới thiệu sản phẩm, hợp tác đầu tư trên các lĩnh vực của chuyển đổi số để tỉnh có bước phát triển đột phá trên các lĩnh vực (y tế, giáo dục, nông nghiệp, du lịch, an sinh xã hội...), tạo điều kiện cho tỉnh tham quan, tiếp cận, tìm hiểu những ứng dụng, công nghệ mới, hiện đại nhằm đầu tư, triển khai công nghệ số hiệu quả, phù hợp với tình hình tại địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy đề nghị: Người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp về chuyển đổi số trong cơ quan, tổ chức, lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách; tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về sự cấp thiết của chuyển đổi số, đáp ứng xu thế bùng nổ công nghệ thông tin, công nghệ số. Các sở, ngành, địa phương chủ động nghiên cứu, kịp thời đề xuất với UBND tỉnh phối hợp với Tập đoàn FPT hỗ trợ triển khai trong quá trình chuyển đổi số của ngành, địa phương mình.

DSC_1423.jpg

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT Trương Gia Bình truyền đạt một số nội dung tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT Trương Gia Bình truyền đạt nội dung: Chuyển đổi số chính là phương thức để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và một số bí quyết để thực hiện chuyển đổi số; Chuyển đổi số được kích hoạt thành công với nguyên lý 3H - bắt đầu từ trái tim (Heart), khao khát chuyển đổi, sử dụng trí óc, các thành tựu công nghệ tiên tiến (Head) rồi mới bắt tay vào hành động (Hand). Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT cho rằng cần xác định chủ thể của công cuộc chuyển đổi số, tiếp đó là dữ liệu và công nghệ, giải pháp thay đổi nhận thức, tư duy, tiếp cận công nghệ, đặc biệt là thay đổi thói quen, khai thác hiệu quả nền tảng công nghệ.

Vấn đề bảo mật công nghệ, đổi mới, sáng tạo, đào tạo công nghệ cho đội ngũ cán bộ các cấp cũng được chia sẻ tại hội nghị./.

                                                                                                Phạm Nga​