Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến với các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương về đôn đốc đẩy mạnh việc thực hiện giải ngân vốn...

Tin theo lĩnh vực Kế hoạch, tài chính, ngân sách  
Hội nghị trực tuyến với các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương về đôn đốc đẩy mạnh việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2020
Sáng ngày 21/8/2020, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương về đôn đốc đẩy mạnh việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. Ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị - Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; bà Lê Thị Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố…

DSC_7646.jpg
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến nay đã có 52/53 bộ, cơ quan trung ương và 63/63 địa phương có phương án phân bổ vốn NSNN năm 2020 tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, phân bổ vốn đầu tư công quy định tại Luật Đầu tư công và các nghị quyết của Quốc hội về ngân sách nhà nước năm 2020. Tuy vậy, chỉ có 38 bộ, cơ quan trung ương và 43 địa phương giao chi tiết hết 100% kế hoạch vốn cho các dự án; 05 bộ, cơ quan trung ương và 15 địa phương giao chi tiết trên 90% cho các dự án; còn lại 09 bộ, cơ quan trung ương và 05 địa phương giao chi tiết dưới 90% cho các dự án.

Tổng số vốn ngân sách nhà nước các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã có quyết định/văn bản giao chi tiết cho các dự án đủ điều kiện giải ngân vốn là 455.491 tỷ đồng, đạt 95,4% kế hoạch đầu tư vốn được Thủ tướng Chính phủ giao (477.573 tỷ đồng).

Hiện nay, có 09 bộ, cơ quan trung ương và 09 địa phương có văn bản đề nghị chuyển trả lại kế hoạch vốn để điều chỉnh cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khác với tổng số vốn là 6.338 tỷ đồng. Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được đề xuất bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 của 07 bộ, cơ quan trung ương và 31 địa phương với tổng số vốn là 13.509 tỷ đồng.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã phân tích việc giải ngân vốn đầu tư chậm; đồng thời đề nghị Chính phủ tăng cường chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong giải ngân vốn đầu tư công...

789532.jpg
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận hội nghị​

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực và những chuyển biến tích cực của của các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục khắc phục khó khăn, tháo gỡ các nút thắt trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, giải quyết các thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình dự án, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Các bộ, ngành tạo mọi điều kiện về thủ tục cho địa phương thực hiện giải ngân; tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2020, các dự án chuyển tiếp và khẩn trương hoàn thiện, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục đầu tư cho các dự án mới, các dự án chuẩn bị khởi công. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu việc giải ngân vốn đầu tư công cần gắn với thi đua khen thưởng, kỷ luật; đánh giá năng lực, phẩm chất cán bộ; kiểm điểm, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân liên quan không hoàn thành nhiệm vụ. Các địa phương đôn đốc, tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc, bởi một trong những nguyên nhân khiến giải ngân nguồn vốn chậm là do giải quyết thủ tục chậm.../.