Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị xúc tiến thương mại, kết nối sản xuất tiêu thụ sản phẩm các hợp tác xã năm 2020

Tin theo lĩnh vực Nông, lâm nghiệp và thủy lợi  
Hội nghị xúc tiến thương mại, kết nối sản xuất tiêu thụ sản phẩm các hợp tác xã năm 2020
Sáng ngày 28/11/2020, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại, kết nối sản xuất, tiêu thụ sản phẩm các HTX năm 2020 với sự tham gia của 11 Liên minh HTX các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng, Duyên hải Bắc bộ, hơn 100 HTX và doanh nghiệp có sản phẩm kết nối tiêu thụ.

IMG_0918.jpg
Các đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; ông Nguyễn Đức Vượng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đỗ Xuân Trường - Chủ tịch Liên Minh HTX Hà Nam; lãnh đạo Liên minh HTX các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng, Duyên hải Bắc bộ; các HTX và doanh nghiệp có sản phẩm tiêu thụ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố…

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm hay trong tổ chức sản xuất, giải pháp để kết nối sản xuất tiêu thụ sản phẩm hiệu quả như: Các địa phương, HTX có nhu cầu kết nối chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ những sản phẩm, hàng hóa cần kết nối, chất lượng, số lượng, thời điểm cung cấp; tăng cường tuyên truyền, quảng bá sản phẩm, hàng hóa của HTX, cơ sở sản xuất ở mỗi địa phương, xây dựng các chương trình tuyên truyền có tính kết nối vùng để thông tin rộng rãi sản phẩm, hàng hóa của địa phương này tới địa phương khác trong vùng; đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động phối hợp, trao đổi thông tin về đầu tư, sản xuất giữa các địa phương trong vùng; chủ động liên kết chéo hình thành các liên hiệp các hợp tác xã chuyên ngành hoặc đa ngành nhằm tạo nên các chuỗi giá trị mới đan xen, tương hỗ bù đắp cho nhau cùng phát triển; Nhà nước có thêm nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động tiêu thụ sản phẩm của hợp tác xã; liên minh HTX hỗ trợ tham gia các hội chợ, triển lãm sản phẩm hàng hóa của các HTX đến người tiêu dùng…

Theo báo cáo tại hội nghị, thời gian qua, Liên minh HTX tỉnh Hà Nam đã triển khai nhiều hoạt động, lồng ghép các chương trình hỗ trợ cụ thể hóa các chính sách của Trung ương, của tỉnh xây dựng trên 20 mô hình HTX sản xuất theo chuỗi giá trị, trong đó tập trung tư vấn định hướng mô hình sản xuất, hỗ trợ cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị… kết nối vùng nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm như: Tư vấn, hỗ trợ thành lập mới các hợp tác xã, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý các hợp tác xã, hỗ trợ các hợp tác xã có nhu cầu tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi.

Bên cạnh các hoạt động tư vấn, hỗ trợ phát triển sản xuất, Liên minh HTX tỉnh Hà Nam đã quan tâm triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, xuất xứ hàng hóa và xây dựng trang thông tin điện tử cho các HTX; tổ chức cho các HTX, đơn vị thành viên có sản phẩm, hàng hóa tham gia quảng bá, giới thiệu sản phẩm, giao thương, tìm kiếm thị trường, đối tác tại các hội chợ xúc tiến thương mại và công nghệ HTX do Liên minh HTX Việt Nam tổ chức. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã hình thành 20 HTX có sản phẩm thế mạnh thuộc 06 nhóm sản phẩm được sản xuất theo chuỗi giá trị. Việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chủ lực của HTX gắn với sản phẩm chủ lực của địa phương, tiêu biểu như các sản phẩm: Lúa gạo, các loại nấm, sản phẩm dược liệu, rau màu, hoa quả, các loại thủy sản nước ngọt… Mô hình HTX kiểu mới ít thành viên đã phát huy tiềm năng, thế mạnh nhất định của các địa phương với sản phẩm chủ lực có tính cạnh tranh cao từng bước đáp ứng nhu cầu thị trường như: Chăn nuôi gia súc, gia cầm; nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông sản an toàn.

IMG_0928.jpg
Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Mạnh Cường hoan nghênh Liên minh HTX tỉnh Hà Nam đã tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại, kết nối sản xuất tiêu thụ sản phẩm các HTX năm 2020, sau thành công của hội nghị kết nối sản xuất, tiêu thụ sản phẩm năm 2019. Hoạt động này có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy liên kết, phát triển sản xuất của các HTX trong tỉnh Hà Nam và các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Hồng, Duyên hải Bắc bộ. Hiện nay, hoạt động của các HTX còn nhiều khó khăn, đặc biệt là vấn đề xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm. Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam đề nghị Liên minh HTX tỉnh Hà Nam đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối sản xuất tiêu thụ sản phẩm các HTX; đẩy mạnh tuyên truyền tầm quan trọng của việc liên kết giữa các HTX, giữa HTX với doanh nghiệp; nâng cao năng lực, chất lượng nguồn nhân lực, kiểm toán HTX. Các HTX gắn hoạt động sản xuất kinh doanh với phát triển các sản phẩm chủ lực của địa phương có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp và nguồn gốc rõ ràng. 

IMG_0937.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng đề nghị Liên minh HTX tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho cấp ủy chính quyền và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc hơn các chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tập thể; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành kịp thời cụ thể hóa các kế hoạch, đề án của tỉnh về tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tiếp tục làm tốt công tác hỗ trợ cho các HTX, nhất là công tác tư vấn thành lập mới các HTX, công tác phát triển thành viên, công tác đào tạo tập huấn bồi dưỡng cán bộ HTX, trước mắt sử dụng có hiệu quả nguồn vốn quỹ hỗ trợ phát triển HTX. Đối với HTX doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh phải nhận thức rõ về tầm quan trọng của các hoạt động xúc tiến thương mại, tự tin và chủ động, tích cực tham gia các hoạt động giao thương, kết nối cung cầu, tham gia các hội chợ, triển lãm để quảng bá, tìm kiếm đối tác mở rộng thị trường…

IMG_0962.jpg
Các HTX, doanh nghiệp ký kết bản ghi nhớ, hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

IMG_0977.jpg

Đại biểu tham quan trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản sạch

Trong khuôn khổ hội nghị,  HTX của các địa phương đã mang tới trưng bày giới thiệu các đặc sản nông nghiệp, thực phẩm chế biến, hàng tiêu​ dùng chất lượng./.