Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội thảo khoa học cấp quốc gia về “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”

Tin theo lĩnh vực Học tập và làm theo Bác  
Hội thảo khoa học cấp quốc gia về “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”
Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), sáng ngày 08/5/2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, tỉnh Nghệ An tổ chức trực tuyến hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”. Chủ trì hội có thảo có ông Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Dự hội thảo tại điểm cầu Hà Nam có ông Trần Đức Thuần - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; thường trực các huyện, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc…

Toan-canh.jpg
Các đại biểu dự hội thảo tại điểm cầu Hà Nam

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Trần Quốc Vượng khẳng định: Tư tưởng và sự nghiệp cách mạng cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với sự nghiệp phát triển của cách mạng Việt Nam; là một bản anh hùng ca cách mạng, một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, về phẩm chất cộng sản, trí tuệ uyên bác, đạo đức cách mạng trong sáng và luôn là nguồn cổ vũ lớn lao đối với các thế hệ người Việt Nam. Đảng, Nhân dân, đất nước ta vô cùng tự hào và biết ơn vị lãnh tụ suốt đời hy sinh, cống hiến vì nền độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc… Đề nghị hội thảo cần thảo luận, làm rõ hơn, sâu sắc hơn những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng ta, dân tộc ta và Nhân dân ta. Đặc biệt là tư tưởng của Người trong đổi mới và phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục khẳng định, làm nổi bật nhân cách, phẩm chất cao quý, tấm gương đạo đức phong cách của Người qua đó làm rõ hơn tác phong, hình ảnh vị nhân tài, người sáng lập, lãnh đạo và rèn rũa Đảng ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, khẳng định mạnh mẽ giá trị to lớn và trường tồn của di sản vô giá mà Người để lại cho Đảng ta, dân tộc ta. Làm rõ hơn những hoạt động sáng tạo, bổ sung phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng ta trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Đặc biệt, những thành tựu của công cuộc đổi mới, phát triển bảo vệ đất nước, từ đó khẳng định mạnh mẽ quan điểm của Đảng trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi cách mạng Việt Nam. Đây cũng là dịp để các cấp, ngành, địa phương chia sẻ kinh nghiệm hay, bài học trong việc nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Phân tích, làm rõ bối cảnh mới, yêu cầu mới phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay, từ đó đề ra phương hướng kế thừa, phát huy di sản Hồ Chí Minh, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên định vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái của địch, củng cố niềm tin trong Đảng, trong Nhân dân.

Ong-Tran-Quoc-Vuong-.jpg
Uỷ viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu khai mạc hội thảo​

Với tinh thần tri ân công lao, sự đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại hội thảo các ý kiến tham luận đầy tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhà khoa học, nhà nghiên cứu đề cập đến nhiều vấn đề sâu sắc, toàn diện về cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tư tưởng Hồ Chí Minh kết hợp sức mạnh thời đại với sức mạnh dân tộc; tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển xây dựng thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh, giàu đẹp; Mặt trận Việt Minh và bài học phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong giai đoạn hiện nay; Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với với chủ nghĩa xã hội trong xây dựng vào bảo vệ tổ quốc; tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng công an nhân dân giá trị và ý nghĩa thời đại; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về trọng dụng nhân tài trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước hiện nay; quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về kết hợp và phát huy vai trò các thành phần kinh tế trong phát triển đất nước; văn hóa hòa bình của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ý nghĩa thời đại… Các bài tham luận đã thể hiện rõ lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc đối với những công lao to lớn của Bác trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đồng thời, phân tích làm rõ sự vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc./.