Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Họp hội đồng thẩm định xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020

Xây dựng nông thôn mới  
Họp hội đồng thẩm định xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020
Chiều ngày 21/12/2020, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức họp hội đồng thẩm định xét công nhận các xã: An Đổ (huyện Bình Lục), Mộc Bắc (thị xã Duy Tiên), Phù Vân (thành phố Phủ Lý) đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2020.
Dự hội nghị có ông Nguyễn Đức Vượng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể…
IMG_1378-1a.jpg
Các đại biểu dự hội nghị

Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ đạt tiêu chí NTM và NTM kiểu mẫu năm 2020 đối với 03 xã Mộc Bắc, An Đổ và Phù Vân cho thấy: Trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2020 của cả 03 xã đều đảm bảo đầy đủ theo Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn NTM; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020. Qua thẩm định đến hết năm 2020, các xã Mộc Bắc, An Đổ không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM. Riêng xã Phù Vân Sở Tài chính đã có văn bản thẩm định tình hình nợ đọng trong xây dựng NTM nhưng chưa có ý kiến cụ thể. Kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM kiểu mẫu đối với các xã đều đạt từ 90,6 đến 99,9%.

 Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đều bày tỏ sự đồng tình, nhất trí với kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ đạt chuẩn các tiêu chí NTM và NTM kiểu mẫu của các sở, ngành đối với 03 xã cũng như kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trên địa bàn các xã về xây dựng NTM kiểu mẫu. Kết quả 100% thành viên hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu nhất trí xét, công nhận và trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận các xã An Đổ (huyện Bình Lục), Mộc Bắc (thị xã Duy Tiên), Phù Vân (thành phố Phủ Lý) đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2020. 

IMG_0763-1a.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng đề nghị: Các sở, ban, ngành tiếp tục hướng dẫn các xã sau khi đạt chuẩn NTM kiểu mẫu duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đảm bảo bền vững. Trong đó cần đặc biệt quan tâm đến các tiêu chí môi trường, thu nhập, an ninh trật tự... Đồng thời, đôn đốc 02 xã còn lại là Liêm Phong (huyện Thanh Liêm) và Thanh Sơn (huyện Kim Bảng) tiếp tục nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí NTM, NTM kiểu mẫu để sớm được công nhận đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu. Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên các xã sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM, NTM kiểu mẫu và 02 xã đang hoàn thiện hồ sơ tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, trồng và chăm sóc các tuyến đường hoa, cây xanh, nhân rộng các mô hình thu gom, xử lý rác thải tại hộ, mô hình phát triển sản xuất hiệu quả, mô hình tự quản về an ninh trật tự xã hội./.

IMG_0767-1a.jpg
Các đại biểu bỏ phiếu công nhận các xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu