Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Họp hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020

Xây dựng nông thôn mới  
Họp hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020
Chiều ngày 20/4/2021, Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) tổ chức họp xét, công nhận xã Thanh Sơn, xã Thi Sơn (huyện Kim Bảng) và xã Nhân Bình (huyện Lý Nhân) đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2020.

IMG_0111.jpg
Toàn cảnh hội nghị

Dự hội nghị có ông Nguyễn Đức Vượng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng thẩm định; thành viên hội đồng thẩm định, lãnh đạo các địa phương có liên quan…

Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ đạt tiêu chí NTM và NTM kiểu mẫu đối với 03 xã Thi Sơn, Thanh Sơn và Nhân Bình cho thấy: Trình tự, thủ tục, hồ sơ của UBND huyện Kim Bảng, UBND huyện Lý Nhân đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2020 đối với xã Thi Sơn, Thanh Sơn và Nhân Bình đều đảm bảo đầy đủ theo Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn NTM.

Kết quả của các sở, ngành thẩm định các tiêu chí NTM đều khẳng định xã Thi Sơn, Thanh Sơn và Nhân Bình đạt chuẩn 100% số tiêu chí, chỉ tiêu NTM theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016 - 2020.  Thẩm định đạt các chỉ tiêu, tiêu chí xã NTM kiểu mẫu theo Quyết định số 2971/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành “Quy định đánh giá, xét công nhận và công bố xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu tỉnh Hà Nam giai đoạn 2018 - 2020". Đến hết năm 2020, 03 xã không có nợ đọng cơ bản trong xây dựng NTM.

Kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM kiểu mẫu của xã Thanh Sơn có 100% tổng số hộ được lấy ý kiến đã hài lòng với nội dung thứ 11 về kết quả xây dựng NTM kiểu mẫu, 10 nội dung còn lại (về các lĩnh vực cụ thể thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu) có từ 98,92% đến 100% số hộ được lấy ý kiến đã hài lòng. Xã Thi Sơn có 100% tổng số hộ được lấy ý kiến đã hài lòng với nội dung thứ 11 về kết quả xây dựng NTM kiểu mẫu, 10 nội dung còn lại có từ 99,84 đến 100% số hộ được lấy ý kiến đã hài lòng. Xã Nhân Bình có 99,1% tổng số hộ được lấy ý kiến đã hài lòng với nội dung thứ 11 về kết quả xây dựng NTM kiểu mẫu, 10 nội dung còn lại có từ 99,1 đến 99,9% số hộ được lấy ý kiến đã hài lòng.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đều bày tỏ sự đồng tình, nhất trí với kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ đạt chuẩn các tiêu chí NTM kiểu mẫu đối với xã Thi Sơn, Thanh Sơn và Nhân Bình cũng như kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trên địa bàn các xã về xây dựng NTM kiểu mẫu.

IMG_0117.jpg
Các thành viên Hội đồng thẩm định bỏ phiếu đề nghị UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu cho các xã Thi Sơn, Thanh Sơn và Nhân Bình 

Kết quả bỏ phiếu, 100% thành viên Hội đồng thẩm định nhất trí đề nghị UBND tỉnh công nhận xã Thi Sơn, Thanh Sơn và Nhân Bình đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2020.

IMG_0108.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng nhấn mạnh, để đạt tiêu chí xã NTM kiểu mẫu đã khó nhưng việc giữ vững các tiêu chí này còn khó hơn. Phó Chủ tịch UBND đề nghị các sở, ngành, địa phương có liên quan quan tâm hướng dẫn các xã duy trì nâng cao chất lượng tiêu chí, chỉ tiêu xã NTM, xã NTM kiểu mẫu, hướng dẫn các xã đăng ký còn lại  tiếp tục thực hiện các tiêu chí xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Đặc biệt lưu tâm đến các tiêu chí về vệ sinh môi trường, an ninh trật tự. Thường xuyên tổ chức phát động phong trào dọn vệ sinh, cải tạo cảnh quan môi trường, nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất hiệu quả, giữ gìn an ninh trật tự, hướng tới xây dựng NTM gắn với xây dựng đô thị. Các xã sau khi được công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, duy trì tiêu chí xã NTM kiểu mẫu, giữ gìn cảnh quan môi trường, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị./.​