Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Họp hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021

Xây dựng nông thôn mới  
Họp hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021
Chiều ngày 12/3/2021, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức họp hội đồng thẩm định xét, công nhận xã Liêm Phong và xã Thanh Nguyên (huyện Thanh Liêm) đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2021.

IMG_3028.jpg
Toàn cảnh hội nghị

Dự hội nghị có ông Nguyễn Đức Vượng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể…

Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ đạt tiêu chí NTM và NTM kiểu mẫu đối với 02 xã Liêm Phong và xã Thanh Nguyên cho thấy: Trình tự, thủ tục, hồ sơ của UBND huyện Thanh Liêm đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2020 đối với xã Liêm Phong và xã Thanh Nguyên đều đảm bảo đầy đủ theo Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn NTM.

Kết quả của các sở, ngành thẩm định các tiêu chí NTM đều khẳng định xã Liêm Phong và Thanh Nguyên đạt chuẩn 100% số tiêu chí, chỉ tiêu NTM theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016 - 2020.  Thẩm định đạt các chỉ tiêu, tiêu chí xã NTM kiểu mẫu theo Quyết định số 2971/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành “Quy định đánh giá, xét công nhận và công bố xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu tỉnh Hà Nam giai đoạn 2018 - 2020". Đến hết năm 2020, 02 xã không có nợ đọng cơ bản trong xây dựng NTM.

Kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM kiểu mẫu của xã Liêm Phong có 99,68% tổng số hộ được lấy ý kiến đã hài lòng với nội dung thứ 11 về kết quả xây dựng nông thôn kiểu mẫu, 10 nội dung còn lại (về các lĩnh vực cụ thể thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu) có từ 97,85% đến 100% số hộ được lấy ý kiến đã hài lòng. Xã Thanh Nguyên có 99,84 tổng số hộ được lấy ý kiến đã hài lòng với nội dung thứ 11 về kết quả xây dựng NTM kiểu mẫu, 10 nội dung còn lại có từ 99,6 đến 100% số hộ được lấy ý kiến đã hài lòng.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đều bày tỏ sự đồng tình, nhất trí với kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ đạt chuẩn các tiêu chí NTM kiểu mẫu đối với xã Liêm Phong và xã Thanh Nguyên cũng như kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trên địa bàn các xã về xây dựng NTM kiểu mẫu.

IMG_3040.jpg
Các thành viên Hội đồng thẩm định bỏ phiếu đề nghị UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu cho các xã Thanh Nguyên và Liêm Phong

Kết quả bỏ phiếu, 100% thành viên Hội đồng thẩm định nhất trí đề nghị UBND tỉnh công nhận xã Liêm Phong và xã Thanh Nguyên đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2020.

IMG_3037.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng cho biết: Đến nay tỉnh Hà Nam có 06 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, đó là: Xuân Khê (huyện Lý Nhân), Mộc Bắc (thị xã Duy Tiên), An Đổ (huyện Bình Lục), Phù Vân (thành phố Phủ Lý), Liêm Phong và Thanh Nguyên (huyện Thanh Liêm).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, để đạt tiêu chí xã NTM kiểu mẫu đã khó nhưng việc giữ vững các tiêu chí này còn khó hơn. Các xã cần tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để duy trì và nâng cao chỉ tiêu, tiêu chí NTM, NTM kiểu mẫu; trong đó tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, tiêu chí an ninh trật tự, vệ sinh môi trường. Các sở, ngành là thành viên Hội đồng thẩm định trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xã NTM kiểu mẫu cho các xã đảm bảo bền vững. Các tổ chức chính trị, xã hội đẩy mạnh tuyên tuyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia hoạt động bảo vệ môi trường, trồng, chăm sóc các tuyến đường hoa, cây xanh, nhân rộng mô hình thu gom, xử lý rác thải, mô hình phát triển sản xuất hiệu quả, mô hình tự quản về an ninh trật tự xã hội… UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo các xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng NTM, NTM kiểu mẫu./.