Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Họp Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã Xuân Khê đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Xây dựng nông thôn mới  
Họp Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã Xuân Khê đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu
Sáng ngày 08/6/2020, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức họp Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2019. Ông Nguyễn Đức Vượng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể là thành viên hội đồng thẩm định…

IMG_5882.jpg
Các đại biểu dự hội nghị

Báo cáo tại hội nghị cho thấy: Quy trình đánh giá, thẩm tra; thủ tục, hồ sơ của UBND huyện Lý Nhân và xã Xuân Khê đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2019 được thực hiện theo đúng quy định, yêu cầu. Xã đã được 100% số thành viên Ban Chỉ đạo chương trình xây dựng NTM huyện Lý Nhân đồng ý đề nghị hội đồng thẩm định tỉnh xét, công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Theo kết quả thẩm định các tiêu chí NTM và NTM kiểu mẫu của các sở ngành, đến hết năm 2019, xã Xuân Khê đã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí xã NTM theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016 - 2020. Xã cơ bản đạt chuẩn 100% số tiêu chí NTM kiểu mẫu theo Quyết định số 691/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2971/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành quy định đánh giá, xét công nhận và công bố xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu tỉnh Hà Nam giai đoạn 2018 - 2020. Đặc biệt, đến hết năm 2019, xã không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM. Có 99,2% tổng số hộ được lấy ý kiến đã hài lòng với nội dung thứ 11 về kết quả xây dựng NTM kiểu mẫu, 10 nội dung còn lại về các lĩnh vực cụ thể thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu có từ 96,7 - 100% số hộ được lấy ý kiến đã hài lòng. Đa số các sở ngành đều khẳng định xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân đạt chuẩn các tiêu chí, chỉ tiêu NTM kiểu mẫu. Riêng kết quả thẩm định của Văn phòng UBND tỉnh về chỉ tiêu hành chính công đối với xã Xuân Khê đến nay mới cơ bản đạt chuẩn.

IMG_5886.jpg
Các đại biểu bỏ phiếu xét công nhận xã Xuân Khê đạt chuẩn NTM kiểu mẫu

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đều đồng tình, nhất trí với báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ đạt tiêu chí NTM và NTM kiểu mẫu đối với xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân. Đồng thời, góp ý xã Xuân Khê cần tiếp tục nâng cao tiêu chí cơ bản đạt chuẩn; phát huy tiêu chí nổi trội về văn hóa, thể thao. Trên cơ sở đó đã bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2019 với số phiếu đạt tỷ lệ 100%.

IMG_5878.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng phát biểu kết luận hội nghị​

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp các ý kiến tại hội nghị hoàn thiện hồ sơ công nhận xã Xuân Khê đạt chuẩn NTM; các xã còn lại đã đăng ký phấn đấu sớm đạt được mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu đã đề ra; các sở, ngành tiếp tục bám sát, quan tâm tạo điều kiện cho các địa phương nâng cao chất lượng tiêu chí, tạo nguồn lực cho các xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu./. ​