Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn đăng ký và tiêm vắc xin phòng Covid-19

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Phòng chống dịch nCoV  
Hướng dẫn đăng ký và tiêm vắc xin phòng Covid-19
Thực hiện Văn bản số 3896/BYT-DP ngày 22/7/2022 của Bộ Y tế về việc tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 và để tiếp tục hướng dẫn đăng ký, triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn, hiệu quả, Sở Y tế có văn bản đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố:

1. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền tới toàn thể cán bộ và nhân dân trong tỉnh về lợi ích của tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Tích cực tham gia tiêm chủng đầy đủ khi có chỉ định.

2. Tiếp tục rà soát, lập danh sách các trường hợp đủ điều kiện tiêm chủng theo hướng dẫn tại Văn bản số 3896/BYT-DP ngày 22/7/2022 của Bộ Y tế được gửi kèm theo và lưu ý một số nội dung sau:

- Người đủ điều kiện tiêm mũi 3:

+ Người trên 18 tuổi: tiêm ngay sau mũi 2 là ba tháng; người đã mắc COVID-19 thì tiêm ngay sau khi khỏi bệnh.

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: tiêm ngay sau mũi 2 là năm tháng; người đã mắc COVID-19 thì tiêm ngay sau khi khỏi bệnh là ba tháng

- Người đủ điều kiện tiêm mũi 4: tiêm ngay sau mũi 3 là bốn tháng; người đã mắc COVID-19 thì tiêm ngay sau khi khỏi bệnh là ba tháng.

- Tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi: Trẻ đã mắc COVID-19 thì tiêm ngay sau khi khỏi bệnh là ba tháng./.

 ​