Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đường sắt; triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm b...

Tin theo lĩnh vực Giao thông  
Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đường sắt; triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
Ngày 20/10/2021, Bộ Giao thông Vận tải  ban hành Quyết định số 1839/QĐ-BGTVT về việc ban hành hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đường sắt thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; Quyết định số 1840/QĐ-BGTVT về việc ban hành quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam giới thiệu các quyết định này.

Xem chi tiết Quyết định số 1839/QĐ-BGTVT tại đây! Q D_1839.pdf

Xem chi tiết Quyết định số 1840/QĐ-BGTVT tại đây! Q D _1840.pdf