Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết m...

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế
Ngày 29/9/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Thông tư gồm 12 chương và 89 điều với các nội dung: Những quy định chung; hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn; khai thuế; tính thuế; phân bổ nghĩa vụ nộp thuế; xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; thủ tục hoàn thuế; miễn thuế, giảm thuế; nộp dần tiền thuế; xóa nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp; thông tin người nộp thuế; kiểm tra thuế; quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác của nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; kinh phí ủy nhiệm thu; một số vấn đề khác; điều khoản thi hành.

Thông tư số 80/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

Để giúp các doanh nghiệp và cộng đồng người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Hà Nam hiểu rõ hơn và  thực hiện tốt những quy định về chính sách thuế, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam giới thiệu Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

Xem chi tiết phụ lục giới thiệu một số nội dung mới của Thông tư 80/2021/TT-BTC tại đây! PHU LUC 3965-CT-TTHT.signed_thue.pdf

Xem chi tiết Thông tư số 80/2021/TT-BTC tại đây!​ thong tu so 80.pdf