Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” - lần thứ IV

Tin theo lĩnh vực Khoa học và công nghệ  
Hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” - lần thứ IV
Ngày 03/5/2021, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ban hành Công văn số 91-CV/ĐUK về việc hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” - lần thứ IV.

Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng" - lần thứ IV là sự kiện đem lại nhiều ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc đặc biệt đối với thế hệ trẻ Việt Nam, với mong muốn thông qua chương trình thúc đẩy những ý tưởng sáng tạo vì cộng đồng trở thành hiện thực trong đời sống xã hội.

Thời gian nhận dự án dự thi từ ngày 15/4/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Xem chi tiết Mẫu thuyết minh dự án và Thể lệ Cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" - lần thứ IV tại đây.