Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Kim Bảng đón quân nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa phương năm 2019

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động các Huyện, Thành phố  
Huyện Kim Bảng đón quân nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa phương năm 2019
UBND huyện Kim Bảng vừa tổ chức đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.