Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện ủy Bình Lục làm tốt công tác kiểm tra, giám sát

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Huyện ủy Bình Lục làm tốt công tác kiểm tra, giám sát
Xác định công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng có vị trí, vai trò quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp. Nhận thức tầm quan trọng đó, thời gian qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy, UBKT Huyện ủy Bình Lục đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021 góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.