Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện ủy Kim Bảng học tập Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Kế hoạch của Trung ương và của tỉnh

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động các Huyện, Thành phố  
Huyện ủy Kim Bảng học tập Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Kế hoạch của Trung ương và của tỉnh
Ngày 15/5, Huyện ủy Kim Bảng tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35, thông báo Kết luận số 53, Kết luận số 54 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 33, Kế hoạch số 14 của Ban Bí thư, Kết luận số 114 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện, các xã, thị trấn. Đồng Chí Lê Anh Đông - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã tới dự và trực tiếp truyền đạt nội dung các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Kế hoạch của TW và của tỉnh.