Skip Ribbon Commands
Skip to main content

[Infographics] Hà Nam: Thành tựu kinh tế 2018, mục tiêu 2019

Thành tựu Kinh tế - Xã hội  
[Infographics] Hà Nam: Thành tựu kinh tế 2018, mục tiêu 2019

Năm 2018, tình hình kinh tế của tỉnh cơ bản ổn định và phát triển. Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng trưởng cao; sản xuất nông nghiệp từng bước phát triển theo hướng công nghiệp hóa, sản xuất sản phẩm sạch, ứng dụng công nghệ cao. Sản xuất công nghiệp, thu hút đầu tư, thu ngân sách tăng cao... tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế và đô thị.

infographic_hanam_458.png

Theo Báo Hà Nam điện tử