Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch bắn pháo hoa đêm giao thừa tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Kế hoạch bắn pháo hoa đêm giao thừa tết Nguyên đán Canh Tý 2020
Ngày 27/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3957/KH-UBND về việc bắn pháo hoa đêm giao thừa tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Theo kế hoạch, chương trình bắn pháo hoa đêm giao thừa tết Nguyên đán Canh Tý 2020 sẽ được diễn ra trong vòng 15 phút, từ 0h00' đến 0h15' ngày 25/01/2020 (tức mùng 01 tháng Giêng năm Canh Tý) và sẽ được bắn tại nóc tầng 10, khách sạn Hòa Bình (Đường Trần Phú, Phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý). Số lượng pháo là 150 giàn/điểm bắn với 24 chủng loại pháo hoa tầm thấp Φ 60 do Công ty Hóa chất 21, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng phối hợp thiết kế: Giàn đuôi hổ; hoa cúc đơn; phức hợp đơn; liễu rủ; hoa cúc kép; hoa cúc nở bụi vàng; hoa cúc kép lốp bốp thân đỏ; hoa cúc kép thân xanh lục; hoa cúc kép 02 màu thân trắng; hoa cúc kép sóng vàng lấp lánh; cây cọ; hoa cúc kép pháo hình có tiếng sáo; hoa cúc kép - hoa nhụy vòng; hoa hướng dương - hoa nhụy vòng; mưa vàng - mưa bạc kép; mưa bạc đồng loạt; mưa vàng đồng loạt; hoa cúc đồng loạt; hoa buông hồng; nhấp nháy đỏ; cây cọ nổ lách tách; hoa cúc kép; hoa cúc nở bụi vàng đồng loạt; sóng vàng lấp lánh đồng loạt.

 Để chương trình bắn pháo hoa đêm giao thừa được triển khai hiệu quả, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương:

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Hà Nam làm tốt công tác chuẩn bị thiết bị, phương tiện, lực lượng và thực hành bắn pháo hoa theo đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn. Dự toán kinh phí tổ chức thực hành bắn pháo hoa và tổng hợp kết quả báo cáo về UBND tỉnh; hợp đồng với Công ty Hóa chất 21 - Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng mua pháo hoa theo các chủng loại quy định.

Công an tỉnh tổ chức lực lượng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại khu vực bắn pháo hoa và các khu vực khác có liên quan; chuẩn bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy (02 xe cứu hỏa), sẵn sàng xử lý kịp thời tình huống cháy nổ có thể xảy ra ở khu vực Khách sạn Hòa Bình.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ kết hợp với chương trình bắn pháo hoa phục vụ nhân dân đón Xuân đêm giao thừa.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan hữu quan đưa tin tuyên truyền các hoạt động văn hóa, văn nghệ và tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa tết Nguyên đán Canh Tý 2020; chỉ đạo thông báo nội dung, thời gian, địa điểm bắn pháo hoa trên các phương tiện thông tin truyền thông của tỉnh.

UBND thành phố Phủ Lý chỉ đạo công an, quân sự, các xã, phường phối hợp tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tổ chức cho nhân dân xem văn hoá, văn nghệ, bắn pháo hoa, bảo đảm trật tự, an toàn.

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp tham mưu UBND tỉnh huy động nguồn kinh phí xã hội hóa để tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa tết Nguyên đán Canh Tý 2020; kiểm tra, đôn đốc đảm bảo cho việc triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ bắn pháo hoa theo đúng kế hoạch./.​