Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020

Tin theo lĩnh vực Thông tin và truyền thông  
Kế hoạch hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020
Ngày 23/4/2020, Tỉnh ủy Hà Nam ban hành Kế hoạch số 158-KH/TU hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020.
Xem chi tiết kế hoạch và thể lệ tại đây./.