Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021

Tin theo lĩnh vực Thông tin và truyền thông  
Kế hoạch hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021

Ngày 08/6/2021, Tỉnh ủy Hà Nam ban hành Kế hoạch số 18-KH/TU hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021.

Xem chi tiết kế hoạchthể lệ​./.