Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch Thi tuyển công chức hành chính tỉnh Hà Nam năm 2020

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Kế hoạch Thi tuyển công chức hành chính tỉnh Hà Nam năm 2020
Ngày 13/01/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND Thi tuyển công chức hành chính tỉnh Hà Nam năm 2020.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam giới thiệu toàn văn Kế hoạch này.

Xem chi tiết tại đây./.