Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch thi tuyển công chức hành chính tỉnh Hà Nam năm 2022

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Kế hoạch thi tuyển công chức hành chính tỉnh Hà Nam năm 2022
Ngày 29/8/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2311/KH-UBND về việc thi tuyển công chức hành chính tỉnh Hà Nam năm 2022 nhằm lựa chọn người có đủ năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm để bổ sung vào đội ngũ công chức làm việc ở các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.