Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Phòng chống dịch nCoV  
Kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 12/11/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3142/KH-UBND về việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn Kế hoạch.

Xem chi tiết Kế hoạch số 3142/KH-UBND tại đây!​ KH 3142.PDF