Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch thực hiện quản lý, chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại nhà trên địa bàn tỉnh

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Phòng chống dịch nCoV  
Kế hoạch thực hiện quản lý, chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại nhà trên địa bàn tỉnh
Ngày 27/12/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3610/KH-UBND về việc thực hiện quản lý, chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại nhà trên địa bàn tỉnh.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn Kế hoạch.

Xem chi tiết Kế hoạch số 3610/KH-UBND tại đây!​ KH 3610.pdf