Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2021

Tin theo lĩnh vực Tài nguyên và môi trường  
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2021

Ngày 18 tháng 3 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 627/KH-UBND về tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2021.

Nội dung chi tiết tại đây./​.​