Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”
Ngày 24/3/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 46-KH/BTGTU về tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”.

Thông qua cuộc thi nhằm tuyên truyền về lịch sử 90 năm xây dựng và phát triển ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020). Từ đó, nâng cao nhận thức và phát huy truyền thống, những kinh nghiệm để vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Thông qua cuộc thi cũng nhằm tuyên truyền, đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội; qua đó, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa"; góp phần đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và nhân dân đang sinh sống, công tác, học tập trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Độ tuổi dự thi từ đủ 14 tuổi trở lên. Hình thức thi trắc nghiệm hằng tuần trên hệ thống mạng xã hội VCNET (http://vcnet.vn); hoặc truy cập vào banner cuộc thi của một trong các báo, tạp chí điện tử: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo Nhân dân điện tử, Tạp chí Tuyên giáo điện tử, Báo Đại biểu nhân dân điện tử, Báo Quân đội nhân dân, Báo Công an nhân dân, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Báo Tiền phong, Báo Tuổi trẻ, Báo điện tử VietNamNet, Báo điện tử VnExpress, Báo Thanh niên… Thời gian thi trắc nghiệm được tiến hành hằng tuần, bắt đầu tuần thi thứ nhất từ ngày 23/3/2020, kết thúc vào ngày 13/7/2020. Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 10 giờ thứ hai hằng tuần và kết thúc vào 9 giờ thứ hai tuần kế tiếp.

Xem chi tiết Thể lệ Cuộc thi tại đây​./.