Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tổ chức đợt cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Canh Tý và...

Tin theo lĩnh vực Giao thông  
Kế hoạch tổ chức đợt cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Canh Tý và lễ hội Xuân 2020
Ngày 20/12/2019, Ban An toàn giao thông tỉnh ban hành Kế hoạch số 146/KH-ATGT tổ chức đợt cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Canh Tý và lễ hội Xuân 2020.

Mục đích của Kế hoạch: Duy trì và tăng cường các hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa, bảo đảm đi lại thuận tiện, an toàn cho nhân dân trong dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Canh Tý và lễ hội Xuân 2020. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thực hiện quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong những tháng đầu năm 2020, tạo tiền đề thực hiện hiệu quả chương trình công tác năm an toàn giao thông 2020 với chủ đề “Đã uống rượu bia - không lái xe". Nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật trật tự, an toàn giao thông, thực hiện các biện pháp phòng, tránh tai nạn giao thông của người dân trong dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Canh Tý và lễ hội Xuân 2020. Giảm tai nạn giao thông và không để xảy ra ùn tắc giao thông trong dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Canh Tý và lễ hội Xuân 2020.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây​./.