Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tổ chức giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 11 năm 2023

Tin theo lĩnh vực Giao thông  
Kế hoạch tổ chức giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 11 năm 2023
Ngày 27/9/2023, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia ban hành Kế hoạch số 421/KH-UBATGTQG về tổ chức giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 11 năm 2023.
Xem chi tiết Kế hoạch số 421/KH-UBATGTQG tại đây 421 KH TÔ CHỨC VLV 2023 27 09 2023.signed.signed.signed (1).pdf
Xem chi tiết Thể lệ giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 11 năm 2023 tại đây The le.pdf