Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tổ chức Lễ khai mạc, Lễ tổng kết và bế mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hà Nam lần thứ VI năm 2022

Tin theo lĩnh vực Văn hoá, thể thao và du lịch  
Kế hoạch tổ chức Lễ khai mạc, Lễ tổng kết và bế mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hà Nam lần thứ VI năm 2022
Ngày 18/8/2022, Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Hà Nam năm 2021 - 2022 ban hành Kế hoạch số 66/KH-BCĐ về tổ chức Lễ khai mạc, Lễ tổng kết và bế mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hà Nam lần thứ VI năm 2022.
Xem chi tiết Kế hoạch tại đây!​ KH to chuc khai mac.pdf