Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tổ chức Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông năm 2019

Tin theo lĩnh vực Thông tin và truyền thông  
Kế hoạch tổ chức Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông năm 2019
Ngày 31/7/2019, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia ban hành Kế hoạch số 338/KH-UBATGTQG về tổ chức Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông năm 2019 với chủ đề “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Mục đích thông qua liên hoan phim nhằm tuyên truyền rộng rãi đến mọi đối tượng tham gia giao thông các chủ trương của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nâng cao hiểu biết và ý thức của nhân dân, nhất là người điều khiển phương tiện tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông và hình thành thói quen ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông, qua đó góp phần kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

Phim tham dự là các tác phẩm thuộc 03 thể loại: phóng sự; khoa giáo; Clip ngắn về an toàn giao thông gọi tắt là “Ống kính giao thông". Các tác phẩm dự thi phải gắn với chủ đề “Đã uống rượu bia - không lái xe" tập trung các nội dung chủ yếu: thực trạng về quản lý lái xe và trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh vận tải trong việc kiểm soát đội ngũ lái xe; thực trạng chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người điểu khiển phương tiện; vấn đề mất an toàn giao thông, tai nạn giao thông do người lái xe sử dụng rượu bia, những nguy cơ, hệ lụy, tác động tiêu cực đến xã hội từ những vụ tai nạn giao thông thảm khốc do lái xe sử dụng rượu bia; những giải pháp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người điều khiển phương tiện…

Cơ quan, tổ chức, cá nhân là người Việt Nam, sinh sống và hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam đều được tham gia dự thi (không phân biệt chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp). Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 10 tháng 11 năm 2019.

Xem chi tiết Kế hoạch và Thể lệ Liên hoan phim năm 2019 KH Lien hoan phim 2019.pdfThe le LHP.pdf./.​