Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Tin theo lĩnh vực Ngày sách Việt Nam  
Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 10 tháng 3 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 622/KH-UBND về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Theo kế hoạch, nội dung tổ chức gồm: Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 04/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc theo từng chủ đề, nhân rộng mô hình: Tủ sách gia đình; tủ sách dòng họ; tủ sách cơ quan, trường học; tủ sách cộng đồng; hướng dẫn kỹ năng đọc sách. Tổ chức các cuộc thi: Đại sứ Văn hóa đọc; kể chuyện và làm theo sách; xếp sách nghệ thuật; vẽ tranh theo sách dành cho thiếu nhi; tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá sách. Quyên góp sách, trang thiết bị đọc sách tặng trẻ em nghèo, hỗ trợ các thư viện vùng nông thôn và các đối tượng bảo trợ xã hội... Các hoạt động khác gắn với sách, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn tại các cơ quan, tổ chức và địa phương.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 được tổ chức bắt đầu từ tháng 3 đến hết tháng 4, trọng tâm từ ngày 15/4 đến ngày 01/5/2022.

Xem chi tiết Kế hoạch số 622/KH-UBND về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam tại đây!

Ke hoach ngay sach nam 2022.pdf