Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Tin theo lĩnh vực Thuế điện tử  
Kế hoạch triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 28/3/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 779/KH-UBND về triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Theo đó, phấn đấu đến hết ngày 30/6/2022, triển khai đến 100% doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn (có đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP), lộ trình cụ thể như sau:

Giai đoạn 1: Từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/4/2022 số doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử phải đạt được tỷ lệ như sau:

STTĐối tượngTỷ lệ NNT sử dụng HĐĐT/ trên tổng số NNT đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP
1Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế50%
2Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai10%

Giai đoạn 2: Từ ngày 01/5/2022 đến ngày 31/5/2022 số doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh áp dụng HĐĐT phải đạt được tỷ lệ như sau:

STTĐối tượngTỷ lệ NNT sử dụng HĐĐT/ trên tổng số NNT đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP
1Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế80%
2Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai50%

Giai đoạn 3: Từ ngày 01/6/2022 đến ngày 30/6/2022 số doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh áp dụng HĐĐT phải đạt được tỷ lệ như sau:

STTĐối tượngTỷ lệ NNT sử dụng HĐĐT/ trên tổng số NNT đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP
1Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế100%
2Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai100%

Đối với các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới thành lập từ tháng 4/2022 thì thực hiện triển khai hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngay từ khi mới thành lập (nếu đủ điều kiện áp dụng hóa đơn điện tử).

Xem chi tiết Kế hoạch số 779/KH-UBND về triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Hà Nam tại đây!​
KH UBND hoa don dien tu.pdf