Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch Triển khai, thực hiện công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2023

Tin theo lĩnh vực Văn hoá, thể thao và du lịch  
Kế hoạch Triển khai, thực hiện công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2023
Ngày 07/3/2023, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch số 440/KH- UBND  về triển khai, thực hiện công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2023.
Xem chi tiết Kế hoạch tại đây KH công tác gia đình 2023.pdf